iPhone

RoS: Hướng dẫn tùy chỉnh Độ Nhạy và Setting tốt nhất cho các loại máy iOS, Android và PC

RoS: Hướng dẫn tùy chỉnh Độ Nhạy và Setting tốt nhất cho các loại máy iOS, Android và PC

Bên cạnh kĩ năng cá nhân, việc tùy chỉnh setting trong Rules of Survival (RoS) sao cho phù hợp và giúp máy của bạn chạy game mượt nhất cũng sẽ hỗ trợ rất lớn trong việc di chuyển và nhắm bắn thực tế trong game. Hãy cùng xem qua các tùy chỉnh sau đây để thay đổi để hợp với hệ máy mà bạn đang sử dụng nhé.

Hướng dẫn