Tag "FaceBook"

Khi năm 2018 tới có lẽ thế giới cần thêm 1 bộ phim The Social Network 2 dựa theo đợt khủng hoảng lớn nhất của Facebook

Khi năm 2018 tới có lẽ thế giới cần thêm 1 bộ phim The Social Network 2 dựa theo đợt khủng hoảng lớn nhất của Facebook

Với nick name là Zuck đã nói: " Nếu mày muốn có thông tin về bất cứ ai ở Harvard thì chỉ cần hỏi tao. Tao có hơn 4.000 Email, ảnh, địa chỉ, SNS".  Khi người bạn hỏi: “Gì? Sao mày có được?”, Zuck trả lời: “Mọi người tự giao nộp. Tao không hiểu sao. Họ ‘tin tao’. Lũ ngu”.

Giải trí