Tag "Ring of Elysium"

Ring Of Elysium chưa mở lại - thì đây Extopia tựa game sinh tồn mới toanh có đồ họa đẹp không kém đã ra mắt tới thế giới

Ring Of Elysium chưa mở lại - thì đây Extopia tựa game sinh tồn mới toanh có đồ họa đẹp không kém đã ra mắt tới thế giới

Ngay sau sự thành cộng của Ring Of Elysium - Tencent, Thái Lan đang là vùng đất màu mỡ để các ông lớn khác của Trung Quộc lựa chọn nhằm phát triển các tựa game sinh tồn con cưng của mình. Lần này, tựa game Extopia - Tự Do Cấm Khu của hãng game Kingsoft chuẩn bị ra mắt.

Game Online