Tag "Steam"

Đây chính là lý do tại sao game không phải tất cả game trên Steam đều được hạ giá khi về Việt Nam

Đây chính là lý do tại sao game không phải tất cả game trên Steam đều được hạ giá khi về Việt Nam

Kể từ ngày 14.11, Steam chính thức điều chỉnh giá toàn diện dành cho thị trường Việt Nam, đồng thời chấp nhận đơn vị thanh toán Việt Nam Đồng. Dù vậy, vẫn còn khá nhiều chi tiết khiến cộng đồng game thủ Việt băn khoăn, Thanh Niên Game xin giải đáp phần nào trong khuôn khổ bài viết này.

Game Offline