Dota 2 changelog 7.21 - Đại thanh trừng với hàng loạt cú Nerf cực mạnh

Hàng loạt những vị tướng Dota 2 hot pick của 7.20 đều bị Nerf cực mạnh khi bước qua phiên bản 7.21

Xem Thêm

Thay đổi chung

* Toàn bộ rank đã được reset

* Lượng tiền trung bình từ quái melee giảm 3

* Lượng tiền từ quái range theo thời gian tăng +3 thành +6

* Bãi Ancient khu vực rừng chính trở thành camp to thường

* Các tướng không còn nhận được thêm 25% lợi ích từ thuộc tính (tính cả stat của tướng cộng thêm lẫn đồ)

* Tăng trưởng stat của các tướng tăng thêm 15%

* Lượng máu tăng theo strengh tăng từ 18 lên 20

* Lượng kinh nghiệm từ lvl 7 > 12 tăng từ 640/660/680/800/820/840 lên 720/750/780/810/840/870.

* Những tướng melee sau được tăng thêm 5 tốc độ chạy khởi điểm: Naga Siren, Underlord, Monkey King, Nyx Assassin, Bloodseeker, Riki

* Những tướng melee sau được tăng thêm 10 tốc độ chạy khởi điểm: Alchemist, Dragon Knight, Meepo

* Những tướng melee sau được tăng thêm 15 tốc độ chạy khởi điểm: Legion Commander, Lifestealer, Lycan, Sven, Ursa, Wraith King

* Những tướng range có tốc độ chạy khởi điểm 295 giờ giảm xuống còn 290

Toàn bộ changelog Dota2 phiên bản 7.21: IceFrog mừng xuân với những cú neft cực mạnh - Ảnh 1.

* Giáp của trụ 2 tăng từ 14 lên 15

* Giáp của trụ 3 tăng từ 14 lên 16

* Gáp của nhà lính melee tăng từ 13 lên 15

 

Đồ đạc

* Animal Courier: Tốc độ bay tăng từ 460 lên 470

* Aeon Disk: Lượng status resistance tăng từ 50% lên 75%
* Aeon Disk: Giá của Recipe giảm từ 1350 xuống 1250

* Battle Fury: % sát thương cộng thêm lên các unit non-hero được cố định, ngang Quelling Blade.

* Bloodstone: Bloodpact thay đổi từ 60% lượng mana xuống còn 30% lượng mana

* Bloodthorn: Cooldown giảm xuống từ 18 còn 15

* Boots of Travel: Tốc độ di chuyển cộng thêm khi nâng lên cấp 2 tăng từ +32% lên +35%

* Buckler: Thời gian cộng thêm giáp giảm từ 25 xuống 15 giây (Mek cũng tương tự)

* Crimson Guard: Giá Recipe tăng từ 600 lên 750

* Drum of Endurance: Tính năng Passive thay đổi từ 6% tốc chạy lên toàn unit đồng đội thành +20 tốc chạy cho chính mình.

* Ethereal Blade: Thời gian ảnh hưởng tăng từ 3 giây lên 4 giây (cả địch lẫn đồng đội)

* Eul's Scepter of Divinity: Tốc chạy thay đổi từ +6% xuống +20

* Holy Locket: Công thức thay đổi. Giờ sử dụng Energy Booster thay vì Void Stone nhưu trước (+ thêm 325 mana)

* Iron Branch: Range cắm xuống đất tăng từ 200 lên 400.

* Manta Style: Tốc chạy tăng thêm giảm từ +25 xuống +20

* Mask of Madness: Hút máu tăng từ 15% lên 20%

* Mekansm: Giới hạn stack giờ giống thời lượng cooldown (như Greaves và Crimson)

* Meteor Hammer: Tầm ảnh hưởng tăng từ 300 lên 315

* Necronomicon: Sát thương từ Last Will (lúc con melee bị giết) tăng từ 550/675/800 lên 600/700/800

* Nullifier: Thời gian buff tăng từ 5 lên 6

* Phase Boots: Công thức thay đổi. Từ Gloves of Haste sang Blades of Attack
* Phase Boots: Lượng giáp cộng thêm tăng từ 5 lên 6
* Phase Boots: Cộng thêm 18 sát thương cho melee (+12 cho range) that vì +20 tốc đánh
* Phase Boots: Tốc độ chạy tướng melee nhận thêm khi sử dụng tăng từ 20% lên 22%

* Power Treads: Công thức thay đổi. Từ Blades of Attack thành Gloves of Haste
* Power Treads: Lượng stat cộng thêm giảm từ 14 xuống 10
* Power Treads: Giờ cộng +20 tốc đánh thay vì +12 sát thương

* Sange and Yasha: Tốc chạy cộng thêm giảm từ +35 xuống +30

* Solar Crest: Tốc chạy cộng thêm thay đổi từ +6% thành +20

* Spirit Vessel: Sát thương dựa theo lượng máu đối phương tăng từ 4.5% lên 5%
* Spirit Vessel: Tốc chạy cộng thêm thay đổi từ +6% thành +20

* Tranquil Boots: Tốc chạy cộng thêm khi active tăng từ 24% lên 26%
* Tranquil Boots: Tốc chạy cộng thêm khi bị deactive giảm từ 20% xuống 18%

* Vladmir's Offering: Giờ không cần dùng Headdress trong công thức nữa, cũng không cho HP regen nữa
* Vladmir's Offering: Giờ cần recipe giá 525 vàng

* Wind Lace: Tốc độ di chuyển cộng thêm thay đổi từ 6% cộng thêm thành +20

* Yasha: Tốc chạy cộng thêm giảm từ +25 xuống +20
* Yasha and Kaya: Tốc chạy cộng thêm giảm từ +35 xuống +20

 

Tướng

* Abaddon: Curse of Avernus thời gian ảnh hưởng tăng từ 4 lên 4.5 giây
* Abaddon: Mana để dùng Aphotic Shield  thay đổi từ 115 thành 100/105/110/115

* Alchemist: Tăng tốc chạy lên 10
* Alchemist: Agi gốc tăng từ 16 lên 22
* Alchemist: Base attack time của Chemical Rage được tăng lên từ 1.3/1.15/1.0 thành 1.2/1.1/1.0 (đánh nhanh hơn)
* Alchemist: Talent level 10 giảm từ -8 giây Unstable Concoction xuống còn -7 giây
* Alchemist: Talent lvl 20 tăng sát thương của Concoction luôn lớn nhất có thể thay vì theo thời gian như cũ.

* Ancient Apparition: Sát thương của Chilling Touch tăng từ 50/85/120/155 lên 50/90/130/170
* Ancient Apparition: Lượng mana để dùng Ice Vortex giảm từ 65/80/95/110 xuống 50/70/90/110
* Ancient Apparition: Talent lvl 25 giảm từ 900 AoE Cold Feet xuống còn 700
* Ancient Apparition: Talent lvl 25 tăng từ +4% Ice Blast Kill Threshold lên 5%

* Anti-Mage: Sửa lỗi Counterspell tăng gấp đôi lượng magic resistance khi bật lên

Toàn bộ changelog Dota2 phiên bản 7.21: IceFrog mừng xuân với những cú neft cực mạnh - Ảnh 2.

* Arc Warden: Sát thương của Spark Wraith tăng từ 100/160/220/280 lên 100/170/240/310
* Arc Warden: Thời lượng sử dụng Tempest Double tăng từ 14/16/18 lên 16/18/20
* Arc Warden: Talent lvl 10 tăng từ +25 tốc đánh lên +30

 

* Bane: Giảm tốc đánh của Enfeeble tăng từ 40/60/80/100 lên 50/75/100/125
* Bane: Lượng mana để dùng Enfeeble giảm từ 70/90/110/130 xuống 50/75/100/125
* Bane: Talent lvl 10 tăng từ +6 giáp lên +7 giáp
* Bane: Thời gian Fiend's Grip có tác dụng tăng từ 5 lên 6 giây

 

* Batrider: Firefly giờ tăng thêm 4/7/10/13% tốc di chuyển
* Batrider: Thời lượng dùng Firefly giảm từ 18 xuống 15
* Batrider: Cooldown của Firefly giảm từ 40 xuống 34

 

* Beastmaster: Lượng tốc đánh Inner Beast cộng thêm giảm từ 15/25/35/45 xuống 10/20/30/40
* Beastmaster: Máu của Hawk giảm từ 300/450/600/750 xuống 150/200/250/300
* Beastmaster: Talent lvl 15 thay đổi từ +40 sát thương cho Boar thành + 65 sát thương cho Wild Axes
* Beastmaster: Talent lvl 20 thay đổi từ +80 sát thương Wild Axes thành +50 sát thương cho Boar
* Beastmaster: Talent lvl 25 tăng từ -15 giây cooldown Hawks thành -20 giây
* Beastmaster: Talent lvl 25 giảm từ +30 tốc đánh Inner Beast thành +25

 

* Bloodseeker: Tăng tốc chạy lên 5

 

* Bounty Hunter: Cooldown của Shuriken Toss giảm từ 10 xuống 9
* Bounty Hunter: Lượng vàng cướp được từ Jinada tăng từ 12/18/24/30 lên 12/20/28/36
* Bounty Hunter: Sát thương từ Track critical strike tăng từ 140/160/180% lên 140/170/200%

 

* Brewmaster: Sát thương critical cộng thêm của Drunken Brawler giảm từ 170/200/230/260% xuống 140/180/220/260%
* Brewmaster: Thời gian tác dụng Cinder Brew giảm từ 7 xuống 5
* Brewmaster: Thời gian tác dụng của Cinder Brew được reset lại bởi lửa
* Brewmaster: DPS của Cinder Brew tăng từ 20/25/30/35 lên 20/30/40/50
* Brewmaster: Talent level 10 giảm từ +20 sát thương thành +15

 

* Bristleback: Lượng mana sử dụng Viscous Nasal Goo thay đổi từ 25 thành 12/16/20/24

 

* Broodmother: Talent lvl 10 từ +75  sát thương Spawn Spiderlings thành +125
* Broodmother: Talent lvl 15 từ +35% lượng kinh nghiệm thành +15 Agility
* Broodmother: Talent lvl 20 từ +20 sát thương Spiders Attack thành +30
* Broodmother: Talent lvl 25 từ +350 máu cho Spiders thành +450

Toàn bộ changelog Dota2 phiên bản 7.21: IceFrog mừng xuân với những cú neft cực mạnh - Ảnh 3.

* Centaur Warrunner: Retaliate giờ không cho thêm Charge khi đang sử dụng

 

* Chaos Knight: Cooldown của Chaos Strike giảm từ 7/6/5/4 thành 4 giây
* Chaos Knight: Chaos Strike hút máu giảm từ 50/55/60/65% xuống 40/50/60/70%
* Chaos Knight: Chaos Strike max damage tăng từ 160/190/220/250% thành 160/195/230/265%
* Chaos Knight: Thời gian làm chậm của Reality Rift thời gian tăng từ 2 thành 3
* Chaos Knight: % làm chậm của Reality Rift giảm từ 15/25/35/45% thành 10/20/30/40%

 

* Chen: Sát thương bonus Divine Favor  giảm từ 10/20/40/80 thành 12/24/36/48
* Chen: Sát thương bonus x2 khi dùng Divine Favor vào unit không phải là tướng
* Chen: Divine Favor thời gian hiệu lực tăng từ 12 thành 14
* Chen: Mana để dùng Divine Favor giảm từ 110 thành 70/80/90/100
* Chen: Hồi máu của Hand of God tăng từ 250/400/550 thành 300/450/600
* Chen: Talent Level 15 giảm từ -10s Divine Favor Cooldown thành -7s
* Chen: Talent Level 25 giảm từ +400 Hand of God Heal thành +350
* Chen: Talent Level 25 tăng từ +4 Holy Persuasion Max Units thành +5

 

* Clinkz: Level 15 Talent đổi thành từ +20% Evasion thành +15 Strength

 

* Clockwerk: Battery Assault bỏ cast point. (cast tức thời)
* Clockwerk: Rocket Flare tốn mana giảm từ 50 thành 35/40/45/50
* Clockwerk: Level 20 Talent đổi thành từ +20% Magic Resistance thành Rocket Flare có True Sight nhìn invi
* Clockwerk: Level 25 Talent đổi thành từ Rocket Flare True Sight thành +50% Kháng phép

 

* Crystal Maiden: Freezing Field tăng 10 giáp khi đang quẩy múa gậy
* Crystal Maiden: Arcane Aura mana regen cho đồng đội giảm từ 1.2/1.7/2.2/2.7 thành 1/1.5/2/2.5
* Crystal Maiden: Arcane Aura mana regen cho chính mình tăng từ 2.4/4.4/6.4/8.4 thành 2.5/4.5/6.5/8.5

 

* Dark Willow: Bramble Maze tốn mana giảm từ 140/150/160/170 thành 100/120/140/160
* Dark Willow: Bramble Maze cooldown giảm từ 34/31/28/25 thành 25

 

* Dazzle: Poison Touch mancost tăng từ 95/110/125/140 thành 110/120/130/140
* Dazzle: Shadow Wave cast range giảm từ 900 thành 800

 

* Death Prophet: Base damage tăng thành 3

 

* Disruptor: Base armor tăng thành 1

 

* Doom: Scorched Earth cooldown giảm từ 55/50/45/40 thành 50/45/40/35
* Doom: Devour health regen từ 4/8/13/18 thành 3/8/13/18

 

* Dragon Knight: Base tốc chạy tăng thành 10
* Dragon Knight: Dragon Blood health regen tăng từ 4/7/10/13 thành 4/8/12/16
* Dragon Knight: Elder Dragon Form frost attack slow tăng từ -20 thành -30
* Dragon Knight: Level 20 Talent đổi thành từ 2x Dragon Blood thành +25 Strength
* Dragon Knight: Level 25 Talent đổi thành từ +40 Strength thành 2x Dragon Blood

 

* Drow Ranger: Level 15 Talent đổi thành từ +25 Tốc đánh thành +10 Agility

 

* Earthshaker: Fissure tốn mana giảm từ 125/140/155/170 thành 110/130/150/170

Toàn bộ changelog Dota2 phiên bản 7.21: IceFrog mừng xuân với những cú neft cực mạnh - Ảnh 4.

* Earth Spirit: Rolling Boulder damage giảm từ 100 thành 70/80/90/100
* Earth Spirit: Boulder Smash slow giảm từ 80% thành 60%
* Earth Spirit: Level 15 Talent giảm từ +200 Rolling Boulder Damage thành +150

 

* Elder Titan: Level 10 Talent giảm từ +25 Tốc chạy thành +20

 

* Ember Spirit: Sleight of Fist cooldown giảm từ 30/22/14/6 thành 18/14/10/6
* Ember Spirit: Base damage tăng thành 3
* Enchantress: Enchant cooldown giảm từ 55/40/25/10 thành 22/18/14/10
* Enchantress: Enchant creep thời gian hiệu lực giảm từ 50/60/70/80 thành 26/44/62/80
* Enchantress: Enchant tốn mana giảm từ 65 thành 40/50/60/70

 

* Enigma: Midnight Pulse tốn mana đổi từ 75/95/115/135 thành 50/80/110/140

 

* Faceless Void: Time Dilation AoE tăng từ 725 thành 775
* Faceless Void: Level 10 Talent tăng từ +8 Strength thành +10
* Faceless Void: Level 15 Talent đổi thành từ +300 Health thành -1s Time Walk Cooldown

 

* Grimstroke: Phantom's Embrace nổ damg khi hết thời gian giảm từ 120/200/280/360 thành 75/150/225/300
* Grimstroke: Ink Swell tốn mana tăng từ 90/100/110/120 thành 120/130/140/150
* Grimstroke: Ink Swell tốc chạy giảm từ 18% thành 12/14/16/18%

 

* Gyrocopter: Base strength tăng từ 19 thành 22

 

* Huskar: Attack point giảm từ 0.4 thành 0.3
* Huskar: Berserker's Blood max tốc đánh giảm từ 220/260/300/340 thành 160/220/280/340
* Huskar: Life Break damage and cost giảm từ 34/39/44% thành 32/38/44%
* Huskar: Level 15 Talent giảm từ +15 Burning Spears DPS thành +10

 

* Invoker: Base damage tăng thêm 3
* Invoker: Exort bonus damage giảm từ 4->28 thành 3->27 cho mỗi cục orb
* Invoker: Level 10 Talent đổi thành từ +1.25s Tornado Lift Time thành -30s Ghost Walk Cooldown

 

* Io: Tạm thời bị bỏ ra khỏi Captains Mode
* Io: Tether vẫn chuyển regen mana/máu kể cả khi Io đang full máu/mana
* Io: Overcharge có 18s cooldown và có 8s thời gian hiệu lực. Không toggle dc như trước nữa.
* Io: Overcharge tốn 40/60/80/100 mana khi cast. Bỏ tốn 6% máu mỗi giây. 
* Io: Overcharge tốc đánh bonus tăng từ 40/50/60/70 thành 50/80/110/140
* Io: Overcharge giảm damage nhận vào người tăng từ 5/10/15/20% thành 15/20/25/30%
* Io: Relocate delay tăng từ 2.7/2.35/2 thành 3.5/3.25/3
* Io: Relocate cooldown giảm từ 130/110/90 thành 90/75/60
* Io: Relocate không còn là channeling (không thể bị cancel nữa) mà là thành cast delay (giống con lina lúc vung tay stun ấy).
* Io: Level 25 Talent đổi thành từ -60s Relocate Cooldown thành -30s

 

* Jakiro: Level 10 Talent đổi thành từ +30% XP Gain thành +300 Tầm đánh
* Jakiro: Level 15 Talent đổi thành từ +300 Tầm đánh thành +40% XP Gain

 

* Juggernaut: Base armor giảm thành 1
* Juggernaut: Omnislash không cho phép TP.
* Juggernaut: Healing Ward có tốc chạy giảm từ 420 thành 400
* Juggernaut: Omnislash cooldown tăng từ 130/120/110 thành 130
* Juggernaut: Level 15 Talent đổi thành từ +1s Blade Fury thành +50 Blade Fury Tốc chạy

 

* Keeper of the Light: Level 10 Talent đổi thành từ 8% Spell Lifesteal thành +30% XP Gain
* Keeper of the Light: Level 15 Talent đổi thành từ +30% XP Gain thành +1 Will-O-Wisp Health Count

 

* Kunkka: Level 25 Talent đổi thành từ -1.5s Tidebringer Cooldown thành +60% Tidebringer Cleave

Toàn bộ changelog Dota2 phiên bản 7.21: IceFrog mừng xuân với những cú neft cực mạnh - Ảnh 5.

* Legion Commander: Base tốc chạy tăng thành 15
* Legion Commander: Level 20 Talent giảm từ +40 Tốc chạy thành +35
* Legion Commander: Level 25 Talent đổi thành từ -10s Press The Attack Cooldown thành 350 AoE Press The Attack

 

*Leshrac: Diabolic Edict tăng từ 9/18/27/36 lên 11/22/33/44
*Leshrac: Talent cấp 25 từ +50 Diabolic Edict Explosions giảm xuống +40

 

*Lich: Frost Shield khả năng làm chậm từ 35% giảm xuống 20/25/30/35%
*Lich: Sát thương của Chain Frost từ 300/400/500 giảm xuống 250/375/500
*Lich: Talent cấp 25 từ 40% làm chậm tăng lên 50%

 

*Lifestealer: Tốc độ chạy cơ bản tăng thêm 15 điểm
*Lifestealer: Giáp cơ bản tăng thêm 2 điểm
*Lifestealer: Talent cấp 15 từ +30 tốc độ chạy giảm xuống +25

 

*Lina: Sát thương cơ bản tăng 3 điểm

 

*Lion: Talent cấp 10 từ +75 Cast Range tăng lên +100
*Lion: Talent cấp 15 từ +120 Gold/Min tăng lên +150

 

*Lone Druid: Tốc độ di chuyển của Spirit Bear từ 340/355/370/385 tăng lên 340/360/380/400
*Lone Druid: Sát thương của Spirit Bear từ 35/50/65/80 tăng lên 35/55/75/95
*Lone Druid: Talent cấp 20 từ -0.5 Spirit Bear Attack Time chuyển thành 0 Entangle Cooldown
*Lone Druid: Talent cấp 25 từ 0 Entangle Cooldown chuyển thành -0.5 Spirit Bear Attack Time

 

*Luna: Talent cấp 10 từ +200 Cast Range tăng lên +300

 

*Lycan: Tốc độ chạy cơ bản tăng lên 15
*Lycan: Giáp của sói con giảm từ 1 xuống 0
*Lycan: Kháng phép của sói con giảm từ 80% xuống 70%
*Lycan: Lượng máu của sói con từ 230/260/290/320 tăng lên 300/350/400/450
*Lycan: Hồi máu của Howl từ 4/6/8/10 tăng lên 4/8/12/16

 

*Medusa: Sửa lỗi Mystic Snake nhảy đến các kẻ địch có kháng phép

*Medusa: Talent cấp 10 từ +20 Damage giảm xuống +15
*Medusa: Talent cấp 15 từ +35% Mystic Snake Mana Steal giảm xuống +30%
*Medusa: Talent cấp 20 từ +700 Mana chuyển thành -4s Mystic Snake Cooldown
*Medusa: Talent cấp 25 từ +7 Split Shot Targets chuyển thành +1000 Mana

Toàn bộ changelog Dota2 phiên bản 7.21: IceFrog mừng xuân với những cú neft cực mạnh - Ảnh 6.

*Meepo: Tốc độ chạy cơ bản tăng thêm 10 điểm

 

*Mirana: Tốc độ bay của Sacred Arrow từ 857 tăng lên 950

 

*Monkey King: Tốc độ chạy cơ bản tăng thêm 5 điểm
*Monkey King: Thời gian giữa các đòn đánh của Wukong's Command từ 1.3 tăng lên 1.2

 

*Morphling: Lượng Strength nhận được mỗi cấp từ 2.3 tăng lên 2.6
*Morphling: Talent cấp 10 từ +15 Morph Duration tăng lên +20s

 

*Naga Siren: Tốc độ di chuyển cơ bản tăng thêm 5 điểm
*Naga Siren: Thời gian tồn tại Mirror Image từ 24 tăng lên 26
*Naga Siren: Lượng sát thương nhận thêm của Mirror Image từ 475/450/425/400% giảm xuống còn 400%
*Naga Siren: Talent cấp 20 từ -5s Ensare Cooldown tăng lên -7s

 

*Nature's Prophet: Sử dụng Tango lên cây từ Sprout sẽ x2 lượng máu hồi mỗi giây (tương tự như dùng Tango lên Branch)
*Nature's Prophet: Talent cấp 20 từ -4s Sprout Cooldown chuyển thành +25% Cooldown Reduction

 

*Necrophos: Sát thương của Death Pulse từ 100/140/180/220 tăng lên 100/150/200/250
*Necrophos: Talent cấp 15 từ +20% Ghost Shroud Slow tăng lên +30%

 

*Night Stalker: Tốc độ chạy cộng thêm từ Hunter in the Night từ 20/25/30/35% tăng lên 22/28/34/40%
*Night Stalker: Bỏ hiệu ứng Scepter
*Night Stalker: Dark Ascension giờ sẽ cho đầy đủ tầm nhìn không bị cản, không còn hạn chế 900 range.
*Night Stalker: Talent cấp 15 từ +150 Cast Range chuyển thành +15% Lifesteal

 

*Nyx Assassin: Tốc độ chạy cơ bản tăng thêm 5 điểm
*Nyx Assassin: Lượng Strength nhận được mỗi cấp từ 2.3 tăng lên 2.5
*Nyx Assassin: Talent cấp 10 từ +60 GPM tăng lên + 90
*Nyx Assassin: Talent cấp 10 từ +6% Spell Amp tăng lên +8%

 

*Orge Magi: Thời gian hồi chiêu của Fireblast từ 12/11/10/9 giảm xuống 11/10/9/8
*Orge Magi: Khả năng Multicast 2x từ 60% lên 70%

 

*Omniknight: Kháng hiệu ứng của Heavenly Grace từ 50/60/70/80 giảm xuống còn 50%
*Omniknight: Thời gian của Heavenly Grace từ 8 tăng lên 10
*Omniknight: Heavenly Grace giờ sẽ cộng thêm 7/14/21/28 điểm Strength
*Omniknight: Lượng mana để dùng Heavenly Grace từ 75 tăng lên 80/90/100/110

 

*Outworld Devouer: Lượng nhân của Sanity's Eclipse từ 9/10/11 giảm xuống 8/9/10
*Outworld Devouer: Talent cấp 15 từ +30 Movement Speed giảm xuống +25

 

* Pangolier: Sát thương cơ bản tăng lên 4
* Pangolier: Level 10 Talent đổi thành từ +20 Tốc chạy thành +300 Swashbuckle Slash tầm cast

 

* Phantom Assassin: Level 15 Talents - +25% Cleave vs +15% Lifesteal
* Phantom Assasin: Level 20 Talents - +20% Blur Evasion vs -4 Armor Corruption
* Phantom Assasin: Level 25 Talents - +5% Coup de Grace vs Triple Strike Stifling Dagger
* Phantom Lancer: Level 10 Talent tăng từ +10% Evasion thành +15%
* Phantom Lancer: Level 20 Talent tăng từ +4 Max Juxtapose Illusions thành +5

 

* Phoenix: Khi bị rooted thì dùng Sun Ray sẽ không tiến về phía trước được nữa.

 

* Pudge: Base damage tăng thêm 6

Toàn bộ changelog Dota2 phiên bản 7.21: IceFrog mừng xuân với những cú neft cực mạnh - Ảnh 7.

* Queen of Pain: Scream of Pain tốn mana giảm từ 95/110/125/140 thành 80/100/120/140
* Queen of Pain: Shadow Strike damage mỗi nháy tăng từ 30/45/60/75 thành 30/50/70/90

 

* Razor: Attack backswing giảm từ 0.7 thành 0.4
* Razor: Level 10 Talent tăng từ +200 Health thành +225

 

* Riki: Base damage tăng thêm 4
* Riki: Base tốc chạy tăng thêm 5
* Riki: Level 20 Talent tăng từ +0.2 Backstab Multiplier thành +0.3

 

* Rubick: Telekinesis lift thời gian hiệu lực giảm từ 1/1.4/1.8/2.2 thành 0.8/1.2/1.6/2.0
* Rubick: Level 15 Talent tăng từ -45 Fade Bolt Hero Attack thành -60

 

* Sand King: Burrowstrike damage tăng từ 85/150/215/280 thành 100/160/220/280
* Sand King: Sand Sthànhrm AoE tăng từ 350/450/550/650 thành 425/500/575/650

 

* Shadow Demon: Soul Catcher tốn mana giảm từ 110 thành 50/70/90/110
* Shadow Demon: Shadow Poison tốn mana giảm từ 50 thành 35/40/45/50

 

* Shadow Fiend: Presence of the Dark Lord armor reduction tăng từ 3/4/5/6 thành 4/5/6/7

 

* Shadow Shaman: Level 20 Talent giảm từ +3s Shackles Thời gian hiệu lực thành +2.5s

 

* Silencer: Last Word cooldown giảm từ 28/22/16/10 thành 22/18/14/10
* Silencer: Level 10 Talent tăng từ +5 Armor thành +6

 

* Skywrath Mage: Mystic Flare gây damage lên creeps nếu xung quanh không có hero nào

 

* Slardar: Level 25 Talent giảm từ +1.5s Slithereen Crush Stun thành 1.25s

 

* Slark: Pounce không gây damg nữa.

Toàn bộ changelog Dota2 phiên bản 7.21: IceFrog mừng xuân với những cú neft cực mạnh - Ảnh 8.

* Sniper: Headshot có 10 knockback
* Sniper: Level 15 Talent đổi thành từ +35 Shrapnel DPS thành +15% Shrapnel Slow

 

* Spectre: Strength gain tăng từ 2.3 thành 2.5
* Spectre: Spectral Dagger tốc chạy tăng từ 8/12/16/20% thành 10/14/18/22%
* Spectre: Level 20 Talent giảm từ +20% Spectral Dagger thành +18%

 

* Storm Spirit: Electric Vortex tốn mana giảm từ 85 thành 60/70/80/90
* Storm Spirit: Level 10 Talent đổi thành từ +20 Damage thành +30 Overload Damage
 

* Sven: Base tốc chạy tăng thêm 15
* Sven: Warcry shield health đổi từ 110/220/330/440 thành 80/110/140/170 + 1/1.5/2/2.5x lượng strength hiện tại của sven
* Sven: Storm Hammer cooldown tăng từ 13 thành 16/15/14/13
* Sven: Storm Hammer damage giảm từ 100/175/250/325 thành 80/160/240/320

 

* Techies: Remote Mines tốn mana giảm từ 200/240/300 thành 120/180/240

 

* Templar Assassin: Meld debuff tác động lên múc tiêu trước khi damg cuối cùng được tính.
* Templar Assassin: Sửa damg tăng do meld có thể bị tăng bởi Spell Amp
* Templar Assassin: Level 10 Talent đổi thành từ +3 Psionic Traps thành +15% Evasion
* Templar Assassin: Level 15 Talent đổi thành từ +7 Armor thành +25 Tốc chạy

 

* Terrorblade: Strength giảm từ 16 + 1.7 thành 15 + 1.5

 

* Tidehunter: Anchor Smash damage reduction từ -45/50/55/60 thành -30/40/50/60%

 

* Timbersaw: Reactive Armor bonus armor giảm từ 1.3/1.4/1.5/1.6 thành 1/1.1/1.2/1.3
* Timbersaw: Reactive Armor bonus health regen giảm từ 1/1.2/1.4/1.6 thành 1/1.1/1.2/1.3
* Timbersaw: Reactive Armor max stacks tăng từ 5/10/15/20 thành 6/12/18/24
* Timbersaw: Whirling Death tree bonus damage tăng từ 10/15/20/25 thành 12/18/24/30
* Timbersaw: Level 20 Talent tăng từ +10% Cooldown Reduction thành +15%

Toàn bộ changelog Dota2 phiên bản 7.21: IceFrog mừng xuân với những cú neft cực mạnh - Ảnh 9.

* Tiny: Avalanche AoE giảm từ 400 thành 325/350/375/400
* Tiny: Avalanche cooldown tăng từ 23/20/17/14 thành 26/22/18/14
* Tiny: Level 15 Talent giảm từ +125 Avalanche Damage thành +100
* Tiny: Level 15 Talent tăng từ +350 Health thành +400

 

* Treant Protector: Living Armor damage block tăng từ 20/40/60/80 thành 25/50/75/100
* Treant Protector: Scepter now causes Treant's Overgrowth thành deal damage instead of only Enchanted Trees
* Treant Protector: Overgrowth thời gian hiệu lực tăng từ 3/3.75/4.5 thành 3.25/4/4.75
* Treant Protector: Level 20 Talent tăng từ +40 Leech Seed Damage/Heal thành +50

 

* Troll Warlord: Level 15 Talent tăng từ +75 Whirling Axes Damage thành +90
* Troll Warlord: Level 20 Talent tăng từ +20% Evasion thành +25%

 

* Tusk: Tag Team slow thời gian hiệu lực giảm từ 0.5 thành 0.4
* Tusk: Tag Team tốn mana tăng từ 40/50/60/70 thành 70
* Tusk: Tag Team cooldown tăng từ 15 thành 24/21/18/15

 

* Underlord: Base tốc chạy tăng thêm 5
* Undying: Level 15 Talent đổi thành từ Tomstone On Death thành +30 Tomstone Zombie Damage
* Undying: Level 20 Talent đổi thành từ +30 Tomstone Zombie Damage thành Tomstone On Death

 

* Ursa: Base tốc chạy tăng thêm 15
* Ursa: Fury Swipes damage giảm từ 10/16/22/28 thành 7/14/21/28

 

* Vengeful Spirit: Level 20 Talent tăng từ -5s Magic Missle Cooldown thành -6s

 

* Venomancer: Strength gain tăng từ 1.9 thành 2.1

 

* Viper: Nethertoxin AoE tăng từ 350 thành 380
* Viper: Nethertoxin damage tăng từ 20/35/50/65 thành 30/45/60/75

 

* Visage: Level 10 Talent giảm từ +125 Cast Range thành +100
* Visage: Level 20 Talent reduced từ +60 tốc bay của chym thành +50
* Visage: Level 20 Talent tăng từ +15 Soul Assumption Damage mỗi Charge thành +20

 

* Warlock: Base strength tăng thêm 2
* Warlock: Chaotic Offering damage đánh tay tăng từ 75/125/175 từ 100/150/200
* Warlock: Golem attack backswing giảm từ 0.74 thành 0.57

 

* Weaver: Level 10 Talent đổi từ +7 Strength thành +75 Shukuchi Damage
* Weaver: Level 15 Talent đổi từ +75 Shukuchi Damage thành +14 Strength

Toàn bộ changelog Dota2 phiên bản 7.21: IceFrog mừng xuân với những cú neft cực mạnh - Ảnh 10.

* Windranger: Level 15 Talent tăng +100 Attack Range thành +125
* Windranger: Level 15 Talent tăng 100 Powershot Damage thành +125

 

* Winter Wyvern: Cold Embrace base health regen tăng từ 15 thành 14/18/22/26
* Winter Wyvern: Cold Embrace tốn mana giảm từ 75 thành 50/60/70/80

 

* Witch Doctor: Maledict cooldown giảm từ 50/40/30/20 thành 30/26/22/18
* Witch Doctor: Level 10 Talent tăng từ +5 Armor thành +6

 

* Wraith King: Tốc chạy tăng thêm 15

 

* Zeus: Làm lại skll Static Field(skill 3). Bây giờ gây damg trực tiếp lên target đang bị giật, không gây damg aoe nữa.

(Nguồn: Nguyen Duc Phu)

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang