LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 – Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám

Ngọc Siêu Cấp này giờ không còn khả năng tích trữ SMCK hay SMPT như trước.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám

Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 8.22. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.

1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 2

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 3 LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 4 Chiến Binh Tận Thế (R)

  • Hoàn trả tất cả những thay đổi trước đó.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 5 LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 6 Vòng Tay Targon

  • Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm: Sát thương tăng từ [200 (+10 mỗi cấp)] lên [200 (+20 mỗi cấp)].

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 7 LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 8 Ngọc Mau Lẹ (hệ Pháp Thuật)

  • Tốc độ di chuyển cộng thêm tăng từ 10% lên 13%.
  • (Mới) Không ảnh hưởng gì tới các dạng trang bị tăng tốc độ di chuyển.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 9 Ngọc Cao Cấp Shield Bash (hệ Kiên Định)

  • (Mới) Khi tạo giáp, nhận 1-10 giáp và kháng phép.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 10

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 11 LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 12 Ngọc Siêu Cấp Thu Thập Hắc Ám (hệ Áp Đảo)

  • Sát thương cộng thêm từ các linh hồn thu thập tăng từ 4 lên 6.
  • (Loại bỏ) Tích trữ các linh hồn thu thập không còn gia tăng SMCK hay SMPT.
  • Sát thương thay đổi từ [50-140 (phụ thuộc cấp độ) (+4 sát thương mỗi linh hồn) (+10% SMPT)] thành [50-140 (+6 sát thương mỗi linh hồn) (+25% sát thương mỗi linh hồn) (+25% SMCK cộng thêm) (+15% SMPT)].

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 30/10 Tiếp tục chỉnh sửa Ngọc Thu Thập Hắc Ám 13

2/ GÓI ĐA SẮC MỚI

Praetorian Graves

Program LeBlanc

Gnar_G (Theo Surrender@20)

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang