One Piece: Băng Mũ Rơm đã "đổ lệ" hơn 500 lần trong suốt 900 tập dài, Zoro gây bất ngờ nhất

Với số lần khóc hay rơi nước mắt chạm mốc hơn 500 lần, hãy cùng điểm lại số lần khóc của từng nhân vật chính trong One Piece và cùng nhớ lại lý do vì sao nhé.

One Piece: Băng Mũ Rơm đã đổ lệ hơn 500 lần trong suốt 900 tập dài, Zoro gây bất ngờ nhất

Chi tiết số lần khóc cũng như chính xác các Chapter nào các bạn có thể tham khảo ở dưới đây nhé:

Luffy

- Chap 1 : 5 lần
- chap 102 : 1 lần
- chap 157 : 2 lần
- chap 175 : 1 lần
- chap 215 : 1 lần
- chap 217 : 1 lần
- chap 237 : 1 lần
- chap 310 : 1 lần
- chap 325 : 1 lần
- chap 329 : 1 lần
- chap 333 : 1 lần
- chap 403 : 1 lần
- chap 430 : 1 lần
- chap 438 : 1 lần
- chap 511 : 1 lần
- chap 513 : 1 lần
- chap 528 : 1 lần
- chap 533 : 1 lần
- chap 534 : 1 lần
- chap 548 : 1 lần
- chap 571 : 1 lần
- chap 584 : 3 lần
- chap 586 : 1 lần
- chap 587 : 1 lần
- chap 588 : 2 lần
- chap 589 : 2 lần
- chap 590 : 1 lần
- chap 605 : 1 lần
- chap 636 : 1 lần
- chap 731 : 1 lần
- chap 747 : 1 lần
- chap 749 : 1 lần
- chap 796 : 1 lần
- chap 808 : 1 lần
- chap 828 : 1 lần

Zoro

- Chap 5 : 2 lần
- chap 52 : 1 lần
- chap 102 : 1 lần
- chap 124 : 1 lần

Nami

- chap 50 : 1 lần
- chap 78 : 2 lần ( quá khứ )
- chap 80 : 1 lần
- chap 81 : 3 lần
- chap 93 : 1 lần
- chap 94 : 1 lần
- chap 101 : 2 lần
- chap 102 : 3 lần
- chap 104 : 1 lần
- chap 113 : 1 lần
- chap 115 : 1 lần
- chap 116 : 1 lần
- chap 122 : 1 lần
- chap 124 : 1 lần
- chap 129 : 1 lần
- chap 168 : 3 lần
- chap 171 : 1 lần
- chap 189 : 1 lần
- chap 191 : 1 lần
- chap 217 : 1 lần
- chap 222 : 2 lần
- chap 236 : 2 lần
- chap 237 : 1 lần
- chap 238 : 1 lần
- chap 325 : 1 lần
- chap 333 : 1 lần
- chap 343 : 1 lần
- chap 363 : 1 lần
- chap 380 : 1 lần
- chap 381 : 1 lần
- chap 424 : 1 lần
- chap 430 : 1 lần
- chap 435 : 1 lần
- chap 438 : 1 lần
- chap 442 : 1 lần
- chap 444 : 2 lần
- chap 445 : 1 lần
- chap 447 : 1 lần
- chap 483 : 1 lần
- chap 506 : 1 lần
- chap 513 : 1 lần
- chap 592 : 1 lần
- chap 605 : 1 lần
- chap 653 : 1 lần
- chap 655 : 1 lần
- chap 660 : 1 lần
- chap 666 : 1 lần ( nami trong thân thể franky )
- chap 723 : 1 lần
- chap 724 : 1 lần
- chap 806 : 1 lần
- chap 822 : 1 lần
- chap 824 : 1 lần
- chap 831 : 1 lần
- chap 844 : 1 lần
- chap 851 : 2 lần
- chap 855 : 1 lần
- chap 873 : 1 lần
- chap 879 : 1 lần
- chap 881 : 1 lần
- chap 892 : 2 lần

Usopp

- chap 27 : 2 lần
- chap 28 : 1 lần
- chap 36 : 1 lần
- chap 40 : 1 lần
- chap 41 : 1 lần ( quá khứ )
- chap 83 : 1 lần
- chap 87 : 1 lần
- chap 96 : 1 lần
- chap 101 : 1 lần
- chap 102 : 3 lần
- chap 104 : 1 lần
- chap 115 : 1 lần
- chap 116 : 1 lần
- chap 119 : 2 lần
- chap 124 : 1 lần
- chap 127 : 1 lần
- chap 129 : 1 lần
- chap 130 : 1 lần
- chap 137 : 1 lần
- chap 141 : 1 lần
- chap 167 : 1 lần
- chap 168 : 3 lần
- chap 175 : 2 lần
- chap 185 : 1 lần
- chap 186 : 2 lần
- chap 199 : 1 lần
- chap 204 : 1 lần
- chap 206 : 2 lần
- chap 210 : 1 lần
- chap 214 : 1 lần
- chap 215 : 1 lần
- chap 217 : 3 lần
- chap 218 : 2 lần
- chap 221 : 2 lần
- chap 222 : 1 lần
- chap 223 : 1 lần
- chap 227 : 1 lần
- chap 228 : 2 lần
- chap 229 : 1 lần
- chap 230 : 1 lần
- chap 231 : 1 lần
- chap 235 : 1 lần
- chap 236 : 2 lần
- chap 237 : 1 lần
- chap 245 : 1 lần
- chap 246 : 1 lần
- chap 247 : 1 lần
- chap 252 : 1 lần
- chap 260 : 1 lần
- chap 283 : 1 lần
- chap 285 : 1 lần
- chap 296 : 1 lần
- chap 298 : 1 lần
- chap 299 : 1 lần
- chap 306 : 1 lần
- chap 308 : 1 lần
- chap 309 : 1 lần
- chap 310 : 2 lần
- chap 311 : 2 lần
- chap 312 : 1 lần
- chap 315 : 2 lần
- chap 316 : 1 lần
- chap 317 : 1 lần
- chap 318 : 1 lần
- chap 325 : 2 lần
- chap 328 : 1 lần
- chap 329 : 1 lần
- chap 331 : 1 lần
- chap 333 : 1 lần
- chap 351 : 2 lần
- chap 359 : 1 lần
- chap 390 : 1 lần
- chap 402 : 2 lần
- chap 412 : 2 lần
- chap 428 : 1 lần
- chap 429 : 1 lần
- chap 430 : 1 lần
- chap 438 : 1 lần
- chap 439 : 1 lần
- chap 442 : 1 lần
- chap 444 : 2 lần
- chap 445 : 1 lần
- chap 447 : 2 lần
- chap 457 : 2 lần
- chap 459 : 1 lần
- chap 461 : 1 lần
- chap 465 : 1 lần
- chap 476 : 1 lần
- chap 483 : 1 lần
- chap 506 : 1 lần
- chap 511 : 1 lần
- chap 512 : 1 lần
- chap 591 : 1 lần
- chap 594 : 1 lần
- chap 603 : 2 lần
- chap 605 : 4 lần
- chap 606 : 1 lần
- chap 607 : 1 lần
- chap 614 : 1 lần
- chap 636 : 1 lần
- chap 637 : 1 lần
- chap 646 : 1 lần
- chap 652 : 1 lần
- chap 653 : 1 lần
- chap 654 : 1 lần
- chap 655 : 2 lần
- chap 656 : 1 lần
- chap 661 : 1 lần
- chap 668 : 1 lần
- chap 673 : 1 lần
- chap 674 : 1 lần
- chap 678 : 1 lần
- chap 732 : 1 lần
- chap 733 : 1 lần
- chap 742 : 1 lần
- chap 746 : 1 lần
- chap 755 : 1 lần
- chap 777 : 1 lần
- chap 779 : 1 lần
- chap 781 : 1 lần
- chap 791 : 1 lần
- chap 805 : 2 lần
- chap 806 : 1 lần

Sanji

- chap 57 : 1 lần ( quá khứ )
- chap 58 : 1 lần ( quá khứ )
- chap 68 : 1 lần
- chap 72 : 1 lần
- chap 77 : 1 lần ( quá khứ )
- chap 102 : 1 lần
- chap 130 : 2 lần
- chap 188 : 1 lần
- chap 217 : 1 lần
- chap 243 : 1 lần
- chap 283 : 1 lần
- chap 436 : 1 lần
- chap 491 : 1 lần
- chap 501 : 1 lần
- chap 523 : 1 lần
- chap 543 : 1 lần ( cover chap )
- chap 598 : 1 lần
- chap 601 : 1 lần
- chap 608 : 2 lần
- chap 664 : 1 lần ( chopper trong thân thể sanji )
- chap 668 : 1 lần ( nami trong thân thể sanji )
- chap 678 : 1 lần
- chap 699 : 2 lần
- chap 833 : 2 lần ( quá khứ )
- chap 840 : 2 lần ( quá khứ )
- chap 841 : 3 lần
- chap 844 : 1 lần
- chap 851 : 1 lần
- chap 856 : 1 lần

Chopper

- chap 140 : 1 lần ( quá khứ )

- chap 141 : 1 lần ( quá khứ )
- chap 142 : 2 lần ( quá khứ )
- chap 144 : 1 lần ( quá khứ )
- chap 145 : 1 lần ( quá khứ )
- chap 152 : 1 lần
- chap 153 : 1 lần
- chap 158 : 1 lần
- chap 159 : 1 lần
- chap 165 : 1 lần
- chap 207 : 1 lần
- chap 210 : 1 lần
- chap 213 : 1 lần
- chap 215 : 1 lần
- chap 217 : 1 lần
- chap 222 : 1 lần
- chap 223 : 1 lần
- chap 245 : 1 lần
- chap 248 : 2 lần
- chap 252 : 1 lần
- chap 258 : 2 lần
- chap 262 : 1 lần
- chap 309 : 1 lần
- chap 311 : 1 lần
- chap 313 : 2 lần
- chap 317 : 1 lần
- chap 318 : 1 lần
- chap 321 : 1 lần
- chap 331 : 1 lần
- chap 332 : 2 lần
- chap 333 : 1 lần
- chap 343 : 1 lần
- chap 363 : 1 lần
- chap 367 : 1 lần
- chap 404 : 1 lần
- chap 413 : 1 lần
- chap 424 : 1 lần
- chap 425 : 1 lần
- chap 426 : 1 lần
- chap 428 : 1 lần
- chap 429 : 1 lần
- chap 430 : 1 lần
- chap 435 : 2 lần
- chap 439 : 1 lần
- chap 442 : 1 lần
- chap 444 : 2 lần
- chap 445 : 1 lần
- chap 447 : 2 lần
- chap 457 : 2 lần
- chap 459 : 2 lần
- chap 460 : 1 lần
- chap 483 : 1 lần
- chap 495 : 1 lần
- chap 500 : 1 lần
- chap 512 : 1 lần
- chap 595 : 1 lần
- chap 600 : 1 lần
- chap 604 : 1 lần
- chap 605 : 3 lần
- chap 606 : 4 lần
- chap 607 : 1 lần
- chap 608 : 1 lần
- chap 618 : 1 lần
- chap 635 : 1 lần
- chap 646 : 1 lần
- chap 653 : 1 lần
- chap 654 : 1 lần
- chap 655 : 1 lần
- chap 657 : 3 lần
- chap 660 : 1 lần
- chap 664 : 1 lần ( franky trong thân thể chopper )
- chap 688 : 2 lần
- chap 696 : 2 lần
- chap 700 : 1 lần
- chap 705 : 1 lần
- chap 722 : 1 lần
- chap 723 : 1 lần
- chap 724 : 2 lần
- chap 730 : 1 lần
- chap 807 : 1 lần
- chap 822 : 1 lần
- chap 824 : 1 lần
- chap 825 : 3 lần
- chap 826 : 3 lần
- chap 831 : 1 lần
- chap 842 : 1 lần
- chap 855 : 1 làn
- chap 856 : 1 lần
- chap 857 : 1 lần
- chap 863 : 1 lần
- chap 870 : 1 lần
- chap 871 : 1 lần
- chap 877 : 1 lần
- chap 879 : 1 lần
- chap 881 : 2 lần
- chap 897 : 2 lần

Robin

- chap 218 : 1 lần
- chap 391 : 2 lần
- chap 392 : 1 lần
- chap 395 : 3 lần
- chap 396 : 3 lần
- chap 397 : khoảng 5-6 lần
- chap 398 : 1 lần
- chap 418 : 1 lần
- chap 419 : 2 lần
- chap 427 : 1 lần
- chap 804 : 1 lần

Franky

- chap 356 : 1 lần
- chap 357 : 1 lần
- chap 367 : 1 lần
- chap 398 : 1 lần
- chap 399 : 1 lần
- chap 428 : 1 lần
- chap 430 : 1 lần
- chap 437 : 3 lần
- chap 449 : 1 lần
- chap 456 : 1 lần
- chap 459 : 1 lần
- chap 494 : 1 lần
- chap 592 : 1 lần
- chap 627 : 1 lần
- chap 658 : 1 lần
- chap 663 : 1 lần ( Nami trong thân thể franky )
- chap 700 : 1 lần
- chap 728 : 2 lần
- chap 729 : 1 lần
- chap 804 : 1 lần
Brook
- chap 486 : 1 lần
- chap 488 : 1 lần ( quá khứ )
- chap 497 : 1 lần
- chap 499 : 1 lần
- chap 601 : 1 lần
- chap 628 : 1 lần
- chap 654 : 1 lần
- chap 655 : 1 lần
- chap 664 : 1 lần
- chap 665 : 1 lần
- chap 682 : 1 lần
- chap 692 : 1 lần
- chap 696 : 2 lần
- chap 699 : 2 lần
- chap 705 : 1 lần
- chap 723 : 1 lần
- chap 730 : 1 lần
- chap 807 : 1 lần
- chap 813 : 1 lần
- chap 822 : 1 lần
- chap 824 : 1 lần
- chap 825 : 1 lần
- chap 826 : 1 lần
- chap 827 : 1 lần
- chap 828 : 1 lần
- chap 855 : 2 lần
- chap 857 : 1 lần
- chap 870 : 1 lần
- chap 877 : 1 lần
- chap 879 : 1 lần
- chap 881 : 2 lần
- chap 887 : 1 lần

Nguồn: One Piece FC in Vietnam

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang