Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào?

Dưới đây là kết quả tổng kết về bảng ngọc của 7 tướng xạ thủ được sử dụng nhiều nhất và tỷ lệ thắng cùng tỷ lệ được sử dụng của chúng!

1. Ezreal


Ezreal – Tỷ lệ chọn: 24.20%


Tỷ lệ sử dụng: 38.26% – Tỷ lệ thắng: 59.98%


Tỷ lệ sử dụng: 17.76% – Tỷ lệ thắng: 57.66%

2. Vayne


Vayne – Tỷ lệ chọn: 23.99%


Tỷ lệ sử dụng: 41.35% – Tỷ lệ thắng: 48.98%


Tỷ lệ sử dụng: 14.51% – Tỷ lệ thắng: 50.29%

3. Tristana


Tristana – Tỷ lệ chọn: 21.08%


Tỷ lệ sử dụng: 40.09% – Tỷ lệ thắng: 49.60%

4. Caitlyn


Caitlyn – Tỷ lệ chọn: 17.52%


Tỷ lệ sử dụng: 29.71% – Tỷ lệ thắng: 47.96%


Tỷ lệ sử dụng: 20.35% – Tỷ lệ thắng: 46.43%

5. Xayah


Xayah – Tỷ lệ chọn: 16.94%


Tỷ lệ sử dụng: 38.32% – Tỷ lệ thắng: 49.07%


Tỷ lệ sử dụng: 14.91% – Tỷ lệ thắng: 51.01%

6. Jhin


Jhin – Tỷ lệ chọn: 15.16%


Tỷ lệ sử dụng: 25.34% – Tỷ lệ thắng: 46.15%


Tỷ lệ sử dụng: 15.76% – Tỷ lệ thắng: 48.85%

7. Varus


Varus – Tỷ lệ chọn: 14.65%


Tỷ lệ sử dụng: 34.72% – Tỷ lệ thắng: 51.91%


Tỷ lệ sử dụng: 17.31% – Tỷ lệ thắng: 46.91%

Nguồn: infonet.vn

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang