Tag "Elden Ring"

Dự án game tiếp theo của Fromsoftware, với kịch bản được kết hợp bởi Hidetaka Miyazaki và George R.R. Martin