Hướng dẫn

Hướng dẫn mới nhất

Genshin Impact: Hướng dẫn cách lên đồ Kuki Shinobu mạnh nhất - Thánh Di Vật, Vũ khí và Đội hình cơ bản

Genshin Impact: Hướng dẫn cách lên đồ Kuki Shinobu mạnh nhất - Thánh Di Vật, Vũ khí và Đội hình cơ bản

Là nhân vật cấp Lôi kèm hồi máu được đánh giá rất cao khi hệ Thảo ra mắt sau bản 3.0 và 3.1 sắp tới, Hãy cùng bài viết tìm hiểu qua bộ kĩ năng, Cung mệnh và vũ khí trấn của Kuki Shinobu theo hướng hỗ trợ hồi máu Lôi trong Genshin Impact để xây dựng đội hình, hướng build Thánh Di Vật mạnh nhất ngay tại đây nhé.