Hướng dẫn

Hướng dẫn mới nhất

New Gunbound: Hướng dẫn chi tiết cách dùng trang bị để nâng cấp chỉ số xe cực mạnh

New Gunbound: Hướng dẫn chi tiết cách dùng trang bị để nâng cấp chỉ số xe cực mạnh

Với thông số cơ bản không giống nhau, 15 xe tại New Gunbound đều ẩn chứa những sức mạnh tiềm ẩn, những nội lực mà cần phải hiểu rõ về xe bạn mới có thể phát huy hết sức mạnh của chúng như Turle mạnh về giáp, Ice mạnh về máu hay Boomer mạnh về tấn công, … Tất cả chúng tạo nên sự đa dạng trong tựa game này