Genshin Impact - Hướng dẫn Arlecchino với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ

Với lối chơi sát thương đứng sân chính kèm cơ chế Khế Ước Sinh Mệnh đặc biệt, hãy cùng tham khảo qua cách build Thánh Di Vật và vũ khí cùng chỉ số mạnh nhất cho Arlecchino trong Genshin Impact để thử nghiệm meta mới nhé.

Genshin Impact - Hướng dẫn Arlecchino với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ

Bộ kĩ năng của Arlecchino

Tấn Công Thường - Lời Mời Trảm Thủ

Tấn Công Thường

 • Thực hiện tối đa 6 lần đánh liên tiếp.

Trọng Kích

 • Tiêu hao thể lực nhất định, xông về phía kẻ địch gần đó và chém một nhát.
 • Tiếp tục nhấn giữ, Arlecchino sẽ tiêu hao thể lực để thực hiện di chuyển nhanh tối đa 5s.

Tấn Công Khi Đáp

 • Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Bữa Tiệc Cái Chết Đỏ

 • Khế Ước Sinh Mệnh vốn có của Arlecchino khi lớn hơn hoặc bằng 30% Giới Hạn HP thì cô ấy sẽ tiến vào trạng thái Bữa Tiệc Cái Chết Đỏ: Sát thương Tấn Công Thường, Trọng Kích và Tấn Công Khi Đáp gây ra sẽ chuyển thành Sát Thương Nguyên Tố Hỏa không thể bị thay thế.
 • Trong trạng thái Bữa Tiệc Cái Chết Đỏ, Tấn Công Thường của Arlecchino khi trúng kẻ địch sẽ tăng sát thương gây ra của lần đó, mức tăng tương đương với Tấn Công của Arlecchino nhân với phần trăm nhất định của Khế Ước Sinh Mệnh hiện tại, đồng thời tiêu hao 7.5% Khế Ước Sinh Mệnh hiện có. Mỗi 0.03s tối đa tiêu hao một lần Khế Ước Sinh Mệnh theo cách này. Khi tiêu hao Khế Ước Sinh Mệnh theo cách này, sẽ khiến Kỹ Năng Nguyên Tố "Vạn Vật Hóa Tro" giảm 0.8s thời gian chờ.

Genshin Impact - Hướng dẫn Arlecchino với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 2

E - Vạn Vật Hóa Tro (Kĩ năng Nguyên Tố)

Hiệu lệnh Ách Nguyệt Huyết Hỏa để gây Sát Thương Nguyên Tố Hỏa cho nhiều kẻ địch gần đó, đồng thời lao đến chém vào một kẻ địch trong số đó, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa.
Đòn tấn công nêu trên khi trúng kẻ địch sẽ khiến chúng chịu hiệu ứng Chỉ Lệnh Nợ Máu.

Chỉ Lệnh Nợ Máu:

 • Chỉ Lệnh Nợ Máu duy trì 30s, mỗi 5s sẽ gây cho kẻ địch một lần Sát Thương Nguyên Tố Hỏa, tối đa gây ra 2 lần sát thương, sát thương này được xem là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố;
 • Khi Arlecchino thi triển Trọng Kích hoặc Kỹ Năng Nộ "Ách Nguyệt Trỗi Dậy", sẽ thu hồi và xóa Chỉ Lệnh Nợ Máu ở xung quanh, mỗi thu hồi một Chỉ Lệnh Nợ Máu sẽ cho Arlecchino Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 65% Giới Hạn HP.
 • Trong 35s sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, tối đa có thể cung cấp cho Arlecchino Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 145% Giới Hạn HP thông qua Chỉ Lệnh Nợ Máu. Trong thời gian duy trì, nếu lần nữa thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ làm mới thời gian duy trì và giới hạn Khế Ước Sinh Mệnh mà Chỉ Lệnh Nợ Máu cung cấp.

Genshin Impact - Hướng dẫn Arlecchino với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 3

Q - Ách Nguyệt Trỗi Dậy (Kỹ năng Nộ)

Arlecchino tung ra Ách Nguyệt Huyết Hỏa Dực, thu hồi và xóa Chỉ Lệnh Nợ Máu ở xung quanh, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa, đồng thời xóa thời gian chờ của Kỹ Năng Nguyên Tố "Vạn Vật Hóa Tro" và hồi phục HP cho bản thân, lượng hồi phục căn cứ vào giá trị Khế Ước Sinh Mệnh và Tấn Công.

Genshin Impact - Hướng dẫn Arlecchino với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 4

Nội tại

Đột phá cấp 1: Chỉ Khổ Đau Mới Có Thể Bù Đắp

 • Chỉ Lệnh Nợ Máu có đặc tính sau:
  • Khi đánh bại kẻ địch có Chỉ Lệnh Nợ Máu thì sẽ cung cấp cho Arlecchino Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 130% Giới Hạn HP;
  • 5s sau khi gán ấn, sẽ tăng cấp thành Chỉ Lệnh Nợ Máu - Kết. Khi thu hồi sẽ chuyển thành cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh cho Arlecchino tương đương 130%.
 • Khế Ước Sinh Mệnh được cung cấp bằng cách thức trên, giới hạn giá trị Khế Ước Sinh Mệnh sẽ không thể vượt quá giới hạn vốn có của Vạn Vật Hóa Tro.

Đột phá cấp 4: Chỉ Sức Mạnh Mới Có Thể Bảo Vệ

 • Căn cứ vào mức Tấn Công vượt quá 1000 của Arlecchino, mỗi 100 điểm Tấn Công sẽ khiến Arlecchino nhận được 1% Kháng Vật Lý và Kháng Tất Cả Nguyên Tố. Tối đa tăng đến 20% Kháng Vật Lý và Kháng Tất Cả Nguyên Tố bằng cách này.

Nội tại có sẵn: Chỉ Ách Nguyệt Mới Có Thể Thấu Hiểu

 • Trong trạng thái chiến đấu, Arlecchino nhận 40% buff Sát Thương Nguyên Tố Hỏa, đồng thời chỉ có thể hồi phục HP thông qua Ách Nguyệt Trỗi Dậy.

Genshin Impact - Hướng dẫn Arlecchino với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 5

Cung Mệnh của Arlecchino

Cung Mệnh 1

 • Bữa Tiệc Cái Chết Đỏ sẽ được cường hóa, giá trị gia tăng là 100%; Ngoài ra, khi Tấn Công Thường trong trạng thái Bữa Tiệc Cái Chết Đỏ sẽ tăng khả năng Kháng Gián Đoạn của Arlecchino.

Cung Mệnh 2

 • Chỉ Lệnh Nợ Máu khi thi triển sẽ là Chỉ Lệnh Nợ Máu - Kết.
 • Khi Arlecchino thu hồi Chỉ Lệnh Nợ Máu - Kết sẽ triệu hồi Ách Nguyệt Huyết Hỏa ở phía trước, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa tương đương với 900% Tấn Công của cô ấy. Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần.
 • Cần mở khóa thiên phú "Chỉ Khổ Đau Mới Có Thể Bù Đắp".

Cung Mệnh 3

 • Cấp kỹ năng Tấn Công Thường - Lời Mời Trảm Thủ +3.
 • Tăng tối đa đến cấp 15.

Cung Mệnh 4

 • Khi Arlecchino thu hồi Chỉ Lệnh Nợ Máu thành công, thời gian chờ của Ách Nguyệt Trỗi Dậy giảm 2s, đồng thời hồi phục 15 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho cô ấy. Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần.

Cung Mệnh 5

 • Cấp kỹ năng Ách Nguyệt Trỗi Dậy +3.
 • Tăng tối đa đến cấp 15.

Cung Mệnh 6

 • Tăng sát thương của Ách Nguyệt Trỗi Dậy, mức tăng tương đương với Tấn Công của Arlecchino nhân với 700% tỉ lệ phần trăm của Khế Ước Sinh Mệnh hiện tại.
 • Trong 20s sau khi thi triển Vạn Vật Hóa Tro, Tấn Công Thường và Kỹ Năng Nộ của Arlecchino tăng 10% Tỷ Lệ Bạo Kích và 70% Sát Thương Bạo Kích. Hiệu quả này mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần.

Nguyên liệu nâng cấp riêng cho Arlecchino

Genshin Impact - Hướng dẫn Arlecchino với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 6

Genshin Impact - Hướng dẫn Arlecchino với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 7

Hướng dẫn build Arlecchino

Vũ Khí khuyến cáo:

 • Hình Thái Xích Nguyệt (Trấn)
 • Trượng Hộ Ma
 • Hòa Phát Diên
 • Thương Quyết Chiến

Genshin Impact - Hướng dẫn Arlecchino với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 8

Chỉ số Thánh Di Vật

 • Sát thương đứng sân: Tấn Công% + Sát Thương Hỏa + STCM/Tỉ lệ CM

Thánh di vật

 • 4 Mảnh Hài Hòa Bất Thường
 • 4 Ma Nữ
 • 4 Giác Đấu Sĩ

Đội hình lý tưởng nhất với Arlecchino

Hiện tại, Arlecchino là nhân vật 5 Sao sát thương Hỏa đứng sân với cơ chế tự rút máu/tự hồi máu khá đặc biệt, chỉ cần các nhân vật hỗ trợ kèm sát thương thủy off-field khác. Các đội hình cơ bản cho Arlecchino bao gồm:

 • Không có cung mệnh (C0): Arlecchino + Xingqiu + Yelan/Zhongli + Bennett
 • Có C1 trở lên: Arlecchino + Furina/Kazuha + Yelan/Xingqiu + Bennett
 • Team quá tải: Arlecchino + Cheveruse + Beidou + Fischl/Raiden

Genshin Impact - Hướng dẫn Arlecchino với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 9

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang