Hướng dẫn

Hướng dẫn mới nhất

Lỗi Truy Vấn GraphQL Trái Phép là gì mà khiến Facebook Messenger không thể hoạt động?

Lỗi Truy Vấn GraphQL Trái Phép là gì mà khiến Facebook Messenger không thể hoạt động?

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Vừa mới đây, hàng loạt người dùng Facebook đều gặp lỗi khá nghiêm trọng với thông báo Truy Vấn GraphQL Trái Phép (graphql query is unauthorized) và "Đây là truy vấn trái phép do không thể kiểm tra quyền của một số trường thông tin" khiến tất cả hoạt động chat thông qua Messenger đều không hoạt động.

Genshin Impact: Hướng dẫn Lyney Sát thương Hỏa với Thánh Di Vật và đội hình tốt nhất

Genshin Impact: Hướng dẫn Lyney Sát thương Hỏa với Thánh Di Vật và đội hình tốt nhất

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Với lối chơi mới tự trừ máu tăng thêm sát thương, hỗ trợ hồi máu và không cần theo hướng Bốc Hơi để gây sát thương cao (thậm chí có thể sẽ đi theo mono Hỏa hoặc 3 Hỏa 1 Hỗ trợ), hãy cùng tham khảo qua hướng dẫn chi tiết Lyney với Thánh Di Vật và đội hình mạnh nhất trong Genshin Impact nhé.