Hướng dẫn

Hướng dẫn mới nhất

Genshin Impact 2.6: Vị trí Lưu Minh Tinh Thạch ở Vực Đá Sâu

Genshin Impact 2.6: Vị trí Lưu Minh Tinh Thạch ở Vực Đá Sâu

Trong toàn bộ bản đồ thế giới của Genshin Impact, chúng ta có hơn hàng trăm vị trí farm Mã Não Đỏ Thẫm, Phong Thần Đồng, Nham Thần Đồng và Lôi Thần Đồng, nguyên liệu, vật phẩm, sự kiện và rương thần bí khác nhau cho game thủ thoải mái khám phá ngoài thế giới. Với số lượng đánh dấu trên bản đồ có giới hạn, hãy cùng tham khảo qua vị trí của "mọi thứ có thể farm được" bằng cách dưới đây nhé: