Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn

Đừng để những lần cập nhật Windows khiến bạn khó chịu. Định cấu hình Windows 10 kiểm soát cách thực và thời điểm cập nhật Windows của bạn được cài đặt.

 

Đừng để những lần cập nhật Windows khiến bạn khó chịu. Định cấu hình Windows 10 kiểm soát cách thực và thời điểm cập nhật Windows của bạn được cài đặt.

Với Windows 10, Microsoft đã áp dụng một chính sách tích cực hơn để giữ cho hệ điều hành được cập nhật. Các bản cập nhật hệ thống được triển khai dần theo thông số kỹ thuật phần cứng hệ thống của máy tính. 

Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn

Khi Microsoft bắt đầu cập nhật, các file cần thiết sẽ được tự động tải về bằng Windows Update và cài đặt theo cách của bạn cài đặt Update & Security. 

Các bản cập nhật có thể gây bất tiện nếu bạn không mong đợi, vì vậy Microsoft cung cấp cho bạn một số tùy chọn để làm cho chúng thuận tiện nhất có thể.

Lưu ý: Các tùy chọn được liệt kê ở đây có sẵn trong Windows 10 Pro.

 

Chọn thời điểm cập nhật của bạn xảy ra

Bạn có thể đưa ra các lựa chọn về thời gian và hoạt động của Windows Update trong Setting của mình. 

Mở Setting của bạn

Mở Start Menu và click vào biểu tượng bánh răng.

Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn 2

Hoặc bạn có thể nhấn Win + X (giữ phím Windows và nhấn X) và chọn Setting từ Power User Tasks Menu. 

Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn 3

Mở cài đặt Windows Update của bạn

Từ giao diện chính Setting, chọn Update & Security. Nó ở mục cuối cùng trong giao diện. 

Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn 4

Trong chế độ xem Update & Security, hãy chọn Windows Update.

Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn 5

Đặt giờ hoạt động của bạn

Active Hours là khoảng thời gian Windows không cài đặt các bản cập nhật trên máy tính của bạn.

Trong Windows Update, hãy chọn Thay đổi giờ hoạt động .

Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn 6

Đặt thời gian bắt đầu và kết thúc thời gian cập nhật của bạn.

Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn 7

Khi hoàn tất, bạn hãy chọn vào Save.

Lưu ý: Giờ Hoạt động của bạn không được dài hơn 18 giờ. Windows 10 cần ít nhất một cửa sổ sáu giờ khi nó có thể cài đặt các bản cập nhật. Ví dụ: bạn có thể đặt Giờ hoạt động của mình thành 5:00 sáng - 11:00 tối .

Thay đổi các tùy chọn khởi động lại của bạn

Trong Restart Options , bạn có thể Lập lịch thời gian khi bạn muốn máy tính của mình khởi động lại và cài đặt bản cập nhật đang chờ xử lý. Bạn cũng có thể kích hạt Show more notifications để được thông báo trước khi khởi động lại theo kế hoạch.

Thay đổi tùy chọn khởi động lại của bạn

Trong cài đặt Windows Update , hãy chọn Restart options.

Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn 8

Để  ngày và giờ cho lần cài đặt bản cập nhật tiếp theo, hãy kích hoạt Schedule a time. Sau đó, chọn thời điểm bạn không cần sử dụng máy tính của mình trong ít nhất một giờ. 
Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn 9

Để nhận thông báo của Windows về tất cả các lần khởi động lại theo lịch trình, hãy bật  Show more notifications.

Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn 10

Tạm dừng cập nhật

Sử dụng Advanced Options, bạn có thể tạm dừng cập nhật trên tất cả bản cập nhật Windows, trong tối đa 5 tuần. Sau khi hết thời gian, các bản cập nhật sẽ tiếp tục. Việc tạm dừng cập nhật có thể cho bạn 1 khoảng thời gian khi bản có thể chắc chắn rằng bản cập nhật sẽ không bao giờ được áp dụng. 

Để tạm dừng cập nhật

Trong cài đặt Windows Update, chọn Advanced Options.

Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn 11

Kích hoạt Pause updates. Bạn có thể hủy tạm dừng chúng theo các thủ công bất kỳ lúc nào. Chúng sẽ tự động tiếp tục sau 35 ngày.


Hướng dẫn: Kiểm soát các bản cập nhật Windows 10 của bạn 12

Lưu ý về Cập nhật Windows

Microsoft đã cố gắng áp dụng các bản cập nhật chặt chẽ hơn và thường xuyên hơn như một chiến lược để củng cố Windows 10. Các bản cập nhật rất quan trọng đối với bảo mật của dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp của bạn.

Để kết hợp tốt hơn các Bản cập nhật Windows vào lịch biểu của bạn, hãy định cấu hình Windows Update như được liệt kê ở trên. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang