Genshin Impact 3.1 - Vị trí toàn bộ các Thảo Thần Đồng trong Sumeru

Bài viết tổng hợp toàn bộ vị trí của các Thảo Thần Đồng trong Sumeru của bản cập nhật Genshin Impact 3.0 mà bạn cần biết

Thảo Thần Đồng là một Đạo cụ Mạo Hiểm có thể tìm thấy rải rác khắp Sumeru.Thảo Thần Đồng có thể được cung cấp cho bất kỳ Thất Thiên Thần Tượng nào ở Sumeru để nhận phần thưởng. Thảo Thần Đồng chỉ có thể được tìm thấy trong thế giới và sẽ không xuất hiện trong rương. Thảo Thần Đồng cũng bị giới hạn và không hồi lại.

Khi Thảo Thần Đồng ở gần người chơi, một biểu tượng sẽ xuất hiện trên bản đồ nhỏ của người chơi cùng với âm thanh. Người chơi cũng có thể sử dụng Đá cộng hưởng Thảo Thần Đồng để dẫn đến vị trí của Thảo Thần Đồng gần đó.

108 Thảo Thần Đồng có thể được tìm thấy trong thế giới,cho phép người chơi thăng cấp cho Thất Thiên Thần Tượng trong Sumeru.

Genshin Impact 3.1 - Vị trí toàn bộ các Thảo Thần Đồng trong Sumeru

Genshin Impact 3.1 - Vị trí toàn bộ các Thảo Thần Đồng trong Sumeru  2

Genshin Impact 3.1 - Vị trí toàn bộ các Thảo Thần Đồng trong Sumeru  3

Genshin Impact 3.1 - Vị trí toàn bộ các Thảo Thần Đồng trong Sumeru  4

 

 

 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang