Genshin Impact - Hướng dẫn dùng Di Vật và các bộ Di Vật mà bạn cần biết

Hướng dẫn chi tiết cách dùng Artifact - Di Vật trong Genshin IMpact

Teyvat Guide] Artifacts - Genshin Impact - Official Community

Hướng dẫn cách dùng Artifact - Di Vật trong Genshin Impact.

Mỗi nhân vật bạn có 5 slot để gắn Artifact với từng tên gọi là Flower, PLume, Sands, Goblet và Circlet. Mỗi Artifact lại có thể nâng cấp lên +1, +2, +3,....

Đối với Artifact 1 sao thì cấp tối đa là +4, 2 sao là +8, 3 sao là +12, 4 sao là +16 và 5 sao là +20.

Đối với Artifact 5 sao sẽ có 3 đến 4 dòng chỉ số, 4 sao sẽ có 2 đến 3 dòng chỉ số và 3 sao chỉ có 1 - 2 dòng chỉ số.

Genshin Impact - Hướng dẫn dùng Di Vật và các bộ Di Vật mà bạn cần biết 2

Điểm cộng cho mỗi slot Artifact.

Tổng hợp danh sách toàn bộ Artifact - Di Vật trong Genshin Impact

Adventurer

2 mảnh - Máu Tối Đa tăng thêm 1000.

4 mảnh - Mở hộp hồi lại 30% Máu Tối Đa trong 5s.

Blood-Soaked

2 mảnh - CRIT Rate +15%.

4 mảnh - Máu dưới 70%, Crit Rate tăng thêm 25%

Bloodstained Chivalry

2 mảnh - Physical DMG +20%.

4 mảnh - Sau khi đánh bại kẻ địch, tăng sát thương đòn Charge lên 40%, giảm lượng tiêu tốn Stamina còn 0 trong 10 giây.

Crimson Witch of Flames

2 mảnh - Pyro DMG Bonus +15%.

4 mảnh - Tăng sát thương của Overload và Burning lên 25%. Tăng sát thương của Vaporize và Melt lên 15%. Dùng kỹ năng nguyên tố tăng hiệu ứng của Artifact 2 miếng lên 50% trong 10 giây có thể cộng dồn 3 lần.

Curative

2 mảnh - Lượng hội màu nhận được lên 20%.

4 mảnh - Sử dụng Elemental Burst hồi 20% HP.

Defender's Will

2 mảnh - Base DEF +30%.

4 mảnh - Increases Elemental RES by 30% for each element present in the party. Tăng 30% kháng nguyên tố cho mỗi nguyên tố xuất hiện trong tổ đội ( Mỗi 1 nguyên tố lại cộng thêm 30%).

Gambler

2 mảnh - Sát Thương Nguyên Tố tăng thêm 15%.

4 mảnh - Đánh bại 1 kẻ địch có 100% cơ hội xóa thời gian hồi skill của các kỹ năng nguyên tố. Hiệu ứng có thời gian hồi là 15 giây.

Glacier and Snowfield

2 mảnh - Cryo DMG Bonus +15%.

4 mảnh - Tăng sát thương của Superconduct lên 50%. Tăng sát thương của Melt lên 15%. Sử dụng Elemental Burst sát thương Cryo  lên 25% trong 10s.

Gladiator's Finale

2 mảnh - ATK +20%.

4 mảnh - Nếu người mang Artifact này dùng Sword, Claymore hoặc Polearm thì tăng sát thương đòn đánh thường lên 40%.

Heart of Bravery

2 mảnh - Base ATK +20%.

4 mảnh - Tăng 30% sát thương đối với mục tiêu có trên 50% máu.

Icebreaker

2 mảnh - Kháng Cryo  tăng thêm 40%.

4 mảnh - Tăng sát thương đối với mục tiêu bị đóng băng hoặc ảnh hưởng bởi nguyên tố Cryo lên 35%.

Instructor

2 mảnh - Tăng Elemental Mastery lên 80.

4 mảnh - Sau khi dùng kỹ năng nguyên tố, tăng cho toàn bộ tổ đội 160 điểm Elemental Mastery trong 8 giây.

Lavawalker

2 mảnh - Kháng Pyro  tăng thêm 40%.

4 mảnh - Tăng sát thương đối với mục tiêu bị thiêu đốt hoặc ảnh hưởng bởi nguyên tố Pyro by 35%.

Legacy

2 mảnh - Khả Năng hồi năng lượng +20%.

4 mảnh - Kỹ năng Elemental Burst hồi 6 điểm năng lượng cho toàn bộ tổ đội.

Lucky Dog

2 mảnh - DEF tăng thêm 100.

4 mảnh - Chọn Mora hồi lại 300 HP.

Maiden Beloved

2 mảnh - Hiệu quả hồi máu của nhân vật  tăng thêm 12%.

4 mảnh - Sử dụng kỹ năng Elemental Skill  hoặc Burst tăng hiệu quả hồi máu của toàn tổ đội lên 20% trong 7 giây.

Martial Artist

2 mảnh - Tăng sát thương cho đòn đánh thường và đòn đánh Charge lên 12%.

4 mảnh - Sau khi dùng kỹ năng nguyên tố, Tăng sát thương cho đòn đánh thường và đòn đánh Charge lên 24% trong 8 giây.

Noblesse Oblige

2 mảnh - Sát Thương của kỹ năng Elemental Burst +15%.

4 mảnh - Sử dụng Elemental Burst tăng sát thương cho toàn bộ tổ đội lên 20% trong 12s. Hiệu ứng không cộng dồn.

Resolution of Sojourner

2 mảnh - ATK +20%.

4 mảnh - Tăng Crit Rate của đòn Charge lên 30%.

Scholar

2 mảnh - Khả Năng hồi năng lượng +20%.

4 mảnh - Mỗi khi nhận năng lượng sẽ hồi 3 điểm năng lượng cho những thành viên dùng Bow hoặc Catalyst. Hiệu ứng kích hoạt mỗi 3 giây.

Thundering Fury

2 mảnh - Electro DMG tăng +15%.

4 mảnh - Tăng sát thương của Overloaded, Electro-Charged và Superconduct lên 25%. Kích hoạt hiệu ứng nguyên tố bất kì sẽ giảm thời gian hồi skill kỹ năng nguyên tố 1 giây. Có thể kích hoạt mỗi 1 giây.

Thundersoother

2 mảnh - Kháng Electro tăng thêm 40%.

4 mảnh - Tăng sát thương với mục tiêu bị ảnh hưởng bởi Electro lên 35%.

Tiny Miracle

2 mảnh - Kháng nguyên tố tăng thêm 20%.

4 mảnh - Sát thương nguyên tố nhận vào sẽ tăng khả năng nguyến tố đó lên 30% trong 10 giây. Có thể kích hoạt mỗi 10 giây.

Viridescent Venerer

2 mảnh - Anemo sát thương +15%.

4 mảnh - Tăng Swirl DMG lên 40%. Giảm khả năng kháng nguyên tố của mục tiêu khi bị ảnh hưởng bởi Swirl 40% trong 10 giây.

Wanderer's Troupe

2 mảnh - Elemental Mastery +80.

4 mảnh - Tăng sát thương Charged Attack DMG lên 35% nếu nhân vật dùng Catalyst hoặc Bow.

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang