Tag "Elon Musk"

Elon Musk là người sáng lập, CEO và kỹ sư trưởng/nhà thiết kế của SpaceX, nhà đầu tư ban đầu, CEO và kiến trúc sư sản phẩm của Tesla và giờ là cổ đông lớn nhất mạng xã hội Twitter