Tag "Helldivers 2"

Phần tiếp theo của trò chơi Helldivers ra mắt vào năm 2015 với sự thay đổi đáng kể từ góc nhìn trên cao xuống sang góc nhìn thứ ba