Tag "Tân Chưởng Môn VNG được xác định là tuyệt phẩm thẻ tướng Cổ Long chính chủ"

Tân Chưởng Môn chính chủ được phát hành bởi VNG và sẽ ra mắt vào ngày 16/4 sắp tới đang khiến cộng đồng vô cùng xôn xao.