LMHT: LeBlanc chính thức trở lại – Chỉnh sửa lớn các trang bị Dạ Kiếm Draktharr và Cuồng Đao Guinsoo

Tiếp tục là những chỉnh sửa cân bằng về tướng và trang bị ở phiên bản 8.6 vừa xuất hiện trên server PBE ngày hôm nay (7/3). Đợt chỉnh sửa này ghi nhận khá nhiều thay đổi lớn, đặc biệt ở phần trang bị như Dạ Kiếm Draktharr và Cuồng Đao Guinsoo.

Lưỡi Hái Darkin (Nội tại)

 • Kayn thu thập điểm khi gây sát thương lên tướng địch nhanh hơn trước khi bước sang phút thứ 11 – gia tăng sức mạnh chút ít so với hiện tại.

NHẬP (R)

 • STVL cộng thêm tăng từ 150% lên 165%.
 • Sát thương tăng từ 150/250/350 lên 175/275/375.

LMHT: LeBlanc chính thức trở lại Chỉnh sửa lớn các trang bị Dạ Kiếm Draktharr và Cuồng Đao Guinsoo

Ảnh Ảo (Nội tại)

 • Ảnh Ảo quay trở lại, không có thay đổi gì so với trước khi làm lại.

Quả Cầu Tan Vỡ (Q)

 • Sát thương giảm từ 55/90/125/160/195 (+0.5 SMPT) xuống 55/80/105/130/155 (+0.4 SMPT).
 • Sát thương đánh dấu: 55/80/105/130/155 (+0.4 SMPT).
 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 40/45/50/55/60 lên 50/60/70/80/90.

Biến Ảnh (W)

 • Sát thương tăng từ 40/55/70/85/100 (+0.2 SMPT) lên 85/125/165/205/245 (+0.6 SMPT).
 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 70/80/90/100/110 lên 80/90/100/110/120.
 • Tốc độ lướt giảm từ 1650 xuống 1400.
 • Thời gian quay trở lại vị trí ban đầu thay đổi từ 0.85 giây từ khi bắt đầu lướt thành 0.2 giây khi kết thúc cú lướt.
 • Thời gian cho phép tái kích hoạt giảm từ 4 xuống 3 giây.

Sợi Xích Siêu Phàm (E)

 • SMPT cộng thêm ở lần gây sát thương đầu tiên giảm từ 0.5 xuống 0.3.
 • Sát thương khi trói chân mục tiêu tăng từ 40/60/80/100/120 (+0.5 AP) xuống 80/120/160/200/240 (+0.6 AP).
 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 40 lên 70.
 • Tầm trói giảm từ 885 xuống 865.

Mô Phỏng (R)

 • Sát thương cường hóa của Quả Cầu Tan Vỡ (Q) giảm từ 150/275/400 (+0.6 SMPT) xuống 70/140/210 (+0.4 SMPT).
 • Sát thương cường hóa của Quả Cầu Tan Vỡ (Q) khi đánh dấu thay đổi từ 150/275/400 (+0.6 SMPT) to 140/280/420 (+0.8 SMPT).
 • Sát thương cường hóa của Biến Ảnh (W) tăng từ 60/120/180 (+0.3 SMPT) lên 150/300/450 (+0.6 SMPT).
 • Sát thương cường hóa của Sợi Xích Siêu Phàm (E) giảm từ 100/160/220 (+0.4 SMPT) lên 60/120/180 (+0.3 SMPT).
 • Sát thương cường hóa của Sợi Xích Siêu Phàm (E) khi trói chân địch tăng từ 100/160/220 (+0.4 SMPT) lên 120/240/360 (+0.6 A SMPT).
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 54/42/30 lên 110/75/40 giây.

LMHT: LeBlanc chính thức trở lại Chỉnh sửa lớn các trang bị Dạ Kiếm Draktharr và Cuồng Đao Guinsoo 2

 • STVL cộng thêm mỗi cấp tăng từ 1 lên 2.

LMHT: LeBlanc chính thức trở lại Chỉnh sửa lớn các trang bị Dạ Kiếm Draktharr và Cuồng Đao Guinsoo 3

Bóng Đen Bao Phủ (W)

 • Phần mô tả ghi rõ: “Bóng Đen Bao Phủ giờ sẽ tồn tại cho tới khi tái kích hoạt Hoang Tưởng.”

LMHT: LeBlanc chính thức trở lại Chỉnh sửa lớn các trang bị Dạ Kiếm Draktharr và Cuồng Đao Guinsoo 4

 • STVL thay đổi từ 62 (+2.4 mỗi cấp) thành 59 (+3 mỗi cấp).
  • STVL ở cấp 18 tăng từ 103 lên 110

Chim Săn Mồi (Nội tại)

 • Đòn đánh thường khi đang bay giờ sẽ cộng dồn bao gồm cả đánh dấu Tiêu Điểm.

Đi Qua Đồn Địch (R)

 • Sửa lỗi đôi khi ngăn cản Oanh Tạc.
 • Oanh Tạc giờ đánh dấu Tiêu Điểm lên tất cả mục tiêu trúng đòn.
 • Sửa lỗi Oanh Tạc gây gấp đôi sát thương nếu tái kích hoạt R.
 • Niệm phép không còn bị hoãn lại nếu nhận sát thương.
 • Thời gian hồi chiêu của Đi Qua Đồn Địch được tính từ ngay khi giao tranh nổ ra.
 • Nhận sát thương từ tướng địch hoặc trụ bảo vệ khi đang niệm phép hay ở trạng thái bay không còn bị ảnh hưởng. Thay vào đó, tốc độ di chuyển cộng thêm sẽ bị hủy trong vòng 2 giây. Nhận sát thương từ lính không còn bất cứ hiệu ứng nào.
 • Sửa lỗi khiến cho Đi Qua Đồn Địch ngay lập tức kết thúc khi tấn công trụ bảo vệ.
 • Sửa lỗi không thể di chuyển khi đang niệm phép Đi Qua Đồn Địch.
 • Quay trở lại Bệ Đá Cổ sẽ tự động niệm phép Đi Qua Đồn Địch nếu đã học kỹ năng này.

LMHT: LeBlanc chính thức trở lại Chỉnh sửa lớn các trang bị Dạ Kiếm Draktharr và Cuồng Đao Guinsoo 5

 • Điểm Hung Tợn bắt đầu tích lại sau khi sử dụng các kỹ năng Q và E cường hóa giảm từ 0.25 xuống 0.1 giây.
 • Sửa lỗi khi có 4 điểm Hung Tợn nhưng kích hoạt E giữa cú nhảy sẽ khiến Rengar mất sạch số điểm Hung Tợn và không thể sử dụng kỹ năng cường hóa.

LMHT: LeBlanc chính thức trở lại Chỉnh sửa lớn các trang bị Dạ Kiếm Draktharr và Cuồng Đao Guinsoo 6

Ám Khí (W)

 • STVL cộng thêm tăng từ 60% lên 70%.

LMHT: LeBlanc chính thức trở lại Chỉnh sửa lớn các trang bị Dạ Kiếm Draktharr và Cuồng Đao Guinsoo 7Ngộ Không

 • STVL gia tăng mỗi cấp tăng từ 3.2 lên 4.

LMHT: LeBlanc chính thức trở lại Chỉnh sửa lớn các trang bị Dạ Kiếm Draktharr và Cuồng Đao Guinsoo 8 

Phi Tiêu Sắc Lẹm (Q)

 • STVL cộng thêm gây lên mục tiêu đầu tiên tăng từ 90% lên 100%.
 • STVL cộng thêm gây lên các mục tiêu tiếp theo tăng từ 54% lên 60%.

Chỉnh sửa trang bị

Mặt Nạ Đầu Lâu

 • Hào quang DUY NHẤT:
  • Sát thương phép tăng từ 10% lên 15%.
  • Tầm tác dụng giảm.

Dạ Kiếm Draktharr

 • (Hiệu ứng mới) Nội tại DUY NHẤT – Blackout: giờ thêm ghi chú “Các đòn đánh thường của tướng cận chiến sẽ ngay lập tức phá hủy các vật phẩm cung cấp tầm nhìn.”
 • Nội tại DUY NHẤT – Kẻ Săn Đêm:
  • Sát thương giữa tướng cận chiến và đánh xa không còn có sự khác biệt.
  • Sát thương giảm từ [cận chiến (65-320)/ đánh xa (45-300)] xuống (30-200).

Cuồng Đao Guinsoo

 • Công thức mới: Cuốc Chim + Cuốc Chim + Cung Gỗ + 650 Vàng.
 • Tổng tiền giảm từ 3600 xuống 3400 Vàng.
 • STVL tăng từ 35 lên 50.
 • (Loại bỏ) Không còn tăng 50 SMPT.
 • Nội tại DUY NHÁT:
  • (Loại bỏ) Điểm cộng dồn không còn tăng 4 SMPT và 3 STVL.
  • Tối đa điểm cộng dồn là 8, tăng từ 6.
  • (Hiệu ứng mới) Sự Cuồng Nộ của Guinsoo: Tướng cận chiến tích 2 điểm cộng dồn mỗi đòn đánh.

“Đòn đánh thường +8% tốc độ đánh trong vòng 5 giây, cộng dồn tối đa lên tới 8 lần. Khi bạn có 8 điểm cộng dồn, nhận được Sự Cuồng Nộ của Guinsoo.

Sự Cuồng Nộ của Guinsoo: Mỗi đòn tấn công cộng dồn hiệu ứng trên đòn đánh hai lần. Tướng cận chiến tích hai điểm cộng dồn mỗi đòn đánh.”

 • Từ đòn đánh thường tăng +8% tốc độ đánh, +3 STVL và +4 SMPT trong vòng 5 giây (cộng dồn tối đa 6 lần). Khi bạn có 6 điểm cộng dồn, nhận Sự Cuồng Nộ của Guinsoo.
 • Sự Cuồng Nộ của Guinsoo: Mỗi đòn đánh thường sẽ gây hiệu ứng trên đòn đánh.

 

LMHT: LeBlanc chính thức trở lại Chỉnh sửa lớn các trang bị Dạ Kiếm Draktharr và Cuồng Đao Guinsoo 9

 

 Dây Chuyền Iron Solari

 • Kích hoạt DUY NHẤT thay đổi từ tạo lớp giáp trên diện rộng thành “sau một quãng thời gian ngắn, tạo ra một vùng bảo vệ ở tại vị trí đứng trong vòng 8 giây. Tướng đồng minh trong vùng ảnh hưởng nhận ít hơn 35% sát thương (90 giây hồi lại).”

locket.gif (700×516)

Vương Miện Shurelya

 • Giá tiền: 2100 Vàng.
 • Công thức: Hỏa Ngọc + Linh Hồn Lạc Lõng + 450 Vàng.
 • + 40 SMPT, +200 máu.
 • Nội tại: +10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • Nội tại DUY NHẤT: +8% tốc độ di chuyển.
 • Kích hoạt DUY NHẤT: Tăng cho bản thân và đồng minh 40% tốc độ di chuyển trong vòng 3 giây. (60 giây hồi lại)

Đồng Xu Cổ Đại

 • (Loại bỏ) Không còn Nội tại Ưu Đãi.

Mề Đay Nomad

 • (Loại bỏ) Không còn Nội tại Ưu Đãi.
 • Lượng Vàng nhận được từ mỗi đồng xu tăng từ 40 lên 45.
 • Tỉ lệ lượng đồng xu rơi ra giảm từ (9 mỗi 10 phút) xuống (8.5 mỗi 10 phút).

Remnant of the Ascended

 • (Loại bỏ) Không còn Nội tại Ưu Đãi.
 • Lượng Vàng nhận được từ mỗi đồng xu tăng từ 40 lên 45.

Lưỡi Gươm Đoạt Thuật

 • (Loại bỏ) Không còn Nội tại Ưu Đãi.
 • (Hiệu ứng mới) “Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, tiệu diệt quân lính và quái rừng thường sẽ làm chậm Cống Phẩm và khả năng tăng tiền.”

Nanh Băng

 • Lượng Vàng nhận thêm tăng từ 15 lên 20.
 • (Loại bỏ) Không còn Nội tại Ưu Đãi.
 • (Hiệu ứng mới) “Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, tiệu diệt quân lính và quái rừng thường sẽ làm chậm Cống Phẩm và khả năng tăng tiền.”

Remnant of the Watchers

 • (Loại bỏ) Không còn Nội tại Ưu Đãi.
 • Lượng Vàng nhận thêm tăng từ 15 lên 20.

 Vòng Tay Targon

 • Lượng Vàng nhận được mỗi 10 giây tăng từ 2 lên 4.

Remnant of the Aspect

 • Lượng Vàng nhận được mỗi 10 giây tăng từ 2 lên 4.

Chỉnh sửa Ngọc Tái Tổ Hợp

Ngọc Siêu Cấp Conquerer (Mới – hệ Chuẩn Xác)

 • Sau 4 giây trong giao tranh, đòn đánh đầu tiên lên tướng địch tăng 10-60 STVL, phụ thuộc vào cấp độ, trong vòng 4 giây và chuyển hóa 20% sát thương lên tướng thành sát thương chuẩn trong quãng thời gian này.
 • Chỉ cận chiến: gây sát thương lên tướng địch sẽ hồi lại hiệu ứng

Ngọc Cao Cấp Dải Băng Năng Lượng (hệ Pháp Thuật)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 75 xuống 60 giây.
 • Hiệu ứng thay đổi từ “kỹ năng kế tiếp của bạn hoàn trả năng lượng hoặc nội năng, và hồi lại 8% năng lượng hoặc nội năng đã mất” thành “kỹ năng kế tiếp của bạn hồi lại 10-40% năng lượng hoặc nội năng đã mất (phụ thuộc vào cấp độ). Nếu kỹ năng trúng lên tướng địch, tăng vĩnh viễn 15 năng lượng.”

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cơn sốt Kagurabachi: Siêu phẩm Manga "Hàng Đầu Shounen Thế Hệ Mới

Cơn sốt Kagurabachi: Siêu phẩm Manga "Hàng Đầu Shounen Thế Hệ Mới

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Kagurabachi là manga shonen mới nổi đình nổi đám do tác giả Takeru Hokazono sáng tác và minh họa. "Kagurabachi" lần đầu ra mắt vào ngày 19/09/2023, manga đã nhanh chóng khiến nhiều người đọc phát cuồng, bắt nguồn từ meme "It's Kagurabachi time" trên nền tảng Reddit. Ra mắt trên tạp chí Weekly Shōnen Jump danh tiếng, Kagurabachi nhanh chóng thu hút sự chú ý của độc giả bởi cốt truyện hấp dẫn, dàn nhân vật độc đáo và nét vẽ ấn tượng.

Giải trí
Lên đầu trang