BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class

Hãy cùng bài viết sau đây tham khảo qua chỉ số và các hiệu ứng kèm theo của Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class của BnS nhé. Chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ qua phụ bản Rừng Thiên Quy đâu.

BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class

Vệ Hồn Rùa Thần là bộ vệ hồn huyền thoại dành cho PvE đầu tiên mà game thủ BnS có thể sở hữu. Với chỉ số khá cao cùng hiệu ứng cộng thêm cho các kĩ năng khá mạnh, đây sẽ là bộ vệ hồn theo suốt tất cả các class trong thời gian dài sau này đấy. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về chúng nhé.

Vị trí farm

Vệ Hồn Rùa Thần có thể rớt tại phụ bản huyền thoại Vườn Thiên Quy hoặc đổi bằng hoa cũng được farm tại phụ bản này. Để xem cách hoạt động và farm tại đây, hãy cùng đọc bài guide Vườn Thiên Quy ngay tại đây nhé.

BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 2

Một số lưu ý về vệ hồn Rùa Thần:

 • Khi bid/nhặt/đổi Vệ hồn Rùa Thần, bạn sẽ nhận được một rương chung, sau khi mở rương đó chắc chắn sẽ ra Vệ hồn theo class của mình
 • Khi mở từ rương ra, tháo bỏ phong ấn của vệ hồn sẽ cho bạn biết chỉ số của vệ hồn nhận được
 • Luôn ưu tiên chỉ số Chí Mạng, Máu và Phòng Thủ. 
 • Có thể ép 2 vệ hồn cùng mảnh vào nhau, mảnh được ép sẽ tăng chỉ số theo mảnh nguyên liệu dùng để ép.
 • Có thể đập Vệ Hồn gỗ vào để tăng thêm chỉ số cần thiết
 • Hiệu ứng đặc biệt của Vệ Hồn này thường ưu ái cho cả 2 hướng thuộc tính của tất cả các class

Chỉ số Vệ Hồn Rùa Thần cơ bản

Lưu ý: Chỉ số không trong dòng ngẫu nhiên thì chắc chắn sẽ xuất hiện.

Mảnh 1:

 • Sinh lực 3250 - 4640
 • Chính xác 263 - 376
 • 1 dòng ngẫu nhiên:
  • 112 - 160 Chí mạng
  • 112 - 160 Né tránh
  • 112 - 160 Đỡ đòn

 Mảnh 2:

 • Sinh lực 6150 - 8790
 • 1 dòng ngẫu nhiên:
  • 118 - 168 Chí mạng
  • 118 - 168 Chính xác
  • 118 - 168 Phòng thủ

Mảnh 3:

 • Sinh lực 3560 - 5080
 • Đỡ đòn 287 - 411
 • 1 dòng ngẫu nhiên:
  • 123 - 176 Chí mạng
  • 123 - 176 Chính xác
  • 123 - 176 Phòng thủ

Mảnh 4:

 • Sinh lực 3710 - 5300
 • Né tránh 301 - 430
 • 1 dòng ngẫu nhiên:
  • 128 - 183 Chí mạng
  • 128 - 183 Chính xác
  • 128 - 183 Đỡ đòn

Mảnh 5:

 • Sinh lực 4020 - 5750
 • Chí mạng 325 - 465
 • 1 dòng ngẫu nhiên:
  • 139 - 199 Chính xác
  • 139 - 199 Phòng thủ
  • 139 - 199 Né tránh

Mảnh 6:

 • Sinh lực 4180 - 5970
 • Chính xác 338 - 483
 • 1 dòng ngẫu nhiên:
  • 144 - 206 Chí mạng
  • 144 - 206 Né tránh
  • 144 - 206 Phòng thủ

Mảnh 7:

 • Sinh lực 4330 - 6190
 • Chí mạng 350 - 501
 • 1 dòng ngẫu nhiên:
  • 139 - 199 Chính xác
  • 139 - 199 Phòng thủ
  • 139 - 199 Đỡ đòn

Mảnh 8:

 • Sinh lực 4490 - 6410
 • Chí mạng 362 - 518
 • 1 dòng ngẫu nhiên:
  • 139 - 199 Chính xác
  • 139 - 199 Phòng thủ
  • 1390 - 1990 Sinh lực

Hiệu ứng đặc biệt theo từng class

Ở 3 mảnh, 5 mảnh và 8 mảnh sẽ có hiệu ứng đặc biệt hơn cho từng class. Trong đó, chỉ có mốc 5 mảnh là có chỉ số giống nhau là +10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực

Vệ Hồn Tinh Kiếm (Kiếm Sư)

BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 3

3 mảnh:

 • +15% Sát thương BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 4 Tốc Kiếm

8 mảnh:

 • Giảm thời gian hồi BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 5 Ngũ Liên Kích đi 30%
 • +50% sát thương Ngũ Liên Kích

Vệ Hồn Chiêm Tinh (Pháp Sư)

BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 6

3 mảnh:

 • +10% Sát thương BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 7Hỏa Long Chưởng / Lửa Bùng Nổ / Mưa Băng / Băng Long Chưởng

8 mảnh:

 • +70% sát thương BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 8 Song Long Chưởng

Vệ Hồn Nam Hổ (Võ Sư)

BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 9

3 mảnh:

 • +20% Sát thương BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 10Toàn Phong Quyền / Hỏa Trảo
 • +35% Sát thương BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 11Phong Quyển Cước / Liên Hoàn Cước

8 mảnh:

 • Giảm thời gian hồi BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 12 Trừng Phạt đi 50%
 • +120% sát thương Trừng Phạt

Vệ Hồn Giai Lệ (Cuồng Long)

BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 13

3 mảnh:

 • +10% Sát thương BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 14 Thịnh Nộ

8 mảnh:

 • Giảm thời gian hồi BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 15Dậm Đất đi 50%
 • +150% sát thương Dậm Đất

Vệ Hồn Huyết Ảnh (Sát Thủ)

BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 16

3 mảnh:

 • +5% Sát thương BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 17 Lôi Tâm Kích / Hắc Trảm / Kết Liễu

8 mảnh:

 • Giảm thời gian hồi BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 18 Ném Mìn / Bom Băng / Mìn Đất đi 50%
 • +250% sát thương Ném Mìn / Bom Băng / Mìn Đất

Vệ Hồn Tinh Vân Kiếm (Kiếm Vũ)

BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 19

3 mảnh:

 • Giảm thời gian hồi BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 20Xoáy Kiếm Trừng Phạt / Xoáy Kiếm Bùng Cháy / Phong Vệ đi 10%

8 mảnh:

 • Giảm thời gian hồi BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 21 Song Kích/Sấm Sét đi 50%
 • +100% Sát thương Nguyệt Kiếm / Song Kích
 • Giảm thời gian hồi BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 22Phi Thân / Áp Sát đi 30%
 • +60% Sát thương Phi Thân / Áp Sát

Vệ Hồn Ẩn Sĩ (Triệu Hồi Sư)

BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 23

3 mảnh:

 • +15% Sát thương BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 24 Dây Gai / Roi Dây Leo

8 mảnh:

 • +100% sát thương BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 25 Thả Gai

Vệ Hồn Công Thần (Khí Công Sư)

BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 26

3 mảnh:

 • +20% Sát thương BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 27Phá Không Chưởng / Băng Cầu

8 mảnh:

 • +100% Sát thương BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 28 Húc Vai

Vệ Hồn Hắc Đạo (Thuật Sư)

BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 29

3 mảnh:

 • Giảm thời gian hồi BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 30 Wingstorm đi 15%

5 mảnh:

 • Giảm thời gian hồi BnS: Chỉ số và hiệu ứng trong Vệ Hồn Rùa Thần cho tất cả các class 31 Rupture đi 100%
 • +50% Sát thương từ Rupture

Xem thêm các bài viết hướng dẫn Blade & Soul ngay tại đây nhé!

Tham gia Blade & Soul máy chủ Việt Nam tại:

Theo BNSTREE

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang