Genshin Impact - Hướng dẫn Nahida Thảo Thần với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ

Là nhân vật hỗ trợ kèm sát thương Thảo mạnh nhất của hệ này trong thời điểm hiện tại, hãy cùng tham khảo qua cách build Thánh Di Vật và vũ khí cùng chỉ số mạnh nhất cho Nahida Thảo Thần trong Genshin Impact mà bạn có thể chuẩn bị trước cho vị thần này nhé.

Genshin Impact - Hướng dẫn Nahida Thảo Thần với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ

Bộ kĩ năng của Nahida

Tấn Công Thường

 • Thực hiện tối đa 4 lần tấn công về phía trước, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.

Trọng Kích

 • Tiêu hao thể lực nhất định, sau khi tụ lực, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo cho khu vực phía trước.

Tấn Công Khi Đáp

 • Ngưng tụ sức mạnh nguyên tố Thảo, từ trên trời tấn công xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường đi, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo.

Genshin Impact - Hướng dẫn Nahida Thảo Thần với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 2

E - Lắng Nghe Thế Gian (Kĩ năng Nguyên Tố)

Thi triển dây leo cây cỏ cạnh bản thân, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo, gắn Hạt Giống Skandha cho tối đa 8 kẻ địch trúng đòn. Khi nhấn giữ sẽ thi triển theo cách thức khác.

Nhấn Giữ

 • Vào trạng thái ngắm chuẩn, có thể ngắm chọn số lượng kẻ địch nhất định trong phạm vi nhất định, đồng thời tăng khả năng kháng gián đoạn của Nahida.
 • Khi nhấn giữ kết thúc, sẽ gây cho kẻ địch đã chọn Sát Thương Nguyên Tố Thảo, đồng thời gắn Hạt Giống Skandha cho chúng.
 • Trạng thái ngắm chuẩn tối đa duy trì 5s, tối đa ngắm chọn 8 kẻ địch.

Hạt Giống Skandha

 • Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skandha sẽ kết nối với nhau trong một cự ly nhất định.
 • Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố cho kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skandha, đồng thời khi kẻ địch chịu phải sát thương tạo thành từ Hạt Nhân Thảo (Bao gồm Bung Tỏa, Nở Rộ), Nahida sẽ căn cứ vào sức tấn công và tinh thông nguyên tố để thi triển Diệt Tịnh Tam Nghiệp cho kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.
 • Trong thời gian ngắn tối đa chỉ kích hoạt một lần Diệt Tịnh Tam Nghiệp.

Genshin Impact - Hướng dẫn Nahida Thảo Thần với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 3

Q - Ảo Ảnh Tâm Can (Burst Nguyên Tố)

Tái hiện cung điện trong ảo mộng, tạo ra khu vực “Cung Điện Maya”. Khi khu vực được mở, trong đội nếu tồn tại các nhân vật thuộc loại nguyên tố sau thì sẽ sản sinh hiệu quả tương ứng:

 • Nguyên Tố Hỏa: Khi Nahida ở trong Cung Điện Maya sẽ tăng sát thương gây ra của Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian;
 • Nguyên Tố Lôi: Khi Nahida ở trong Cung Điện Maya, giảm giãn cách kích hoạt Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian;
 • Nguyên Tố Thủy: Kéo dài thời gian duy trì của Cung Điện Maya.

Khi khu vực được thi triển, nếu số lượng nhân vật thuộc loại nguyên tố trên có ít nhất 2 người, hiệu quả sản sinh sẽ được tăng cường. Dù Nahida không ra trận, chỉ cần đồng đội ở trong Cung Điện Maya thì vẫn sẽ nhận được hiệu quả nêu trên.

Genshin Impact - Hướng dẫn Nahida Thảo Thần với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 4

Xem thêm: Genshin Impact: Hướng dẫn cách thu thập Sen Kalpalata chi tiết để chuẩn bị cho Thảo Thần

Nội tại

Đột phá cấp 1

 • Khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, Cung Điện Maya sẽ nhận được hiệu quả sau:
  • Căn cứ vào 20% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật có Tinh Thông Nguyên Tố cao nhất trong đội để tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật ra trận trong khu vực đó.
  • Tối đa tăng 200 Tinh Thông Nguyên Tố thông qua cách này.

Đột phá cấp 4

 • Tính từ mức 200 điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida làm gốc, mỗi 1 điểm Tinh Thông Nguyên Tố vượt qua sẽ khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp của kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian tăng 0.1% sát thương gây ra, tăng 0.03% tỉ lệ bạo kích.
 • Tối đa khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp tăng 80% sát thương gây ra, 24% tỉ lệ bạo kích thông qua cách này.

Nội tại có sẵn:

 • Nahida có thể thông qua Lắng Nghe Thế Gian để tương tác với một số vật thu thập trong phạm vi nhất định. Hoặc là sẽ còn có hiệu quả khác…

Genshin Impact - Hướng dẫn Nahida Thảo Thần với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 5

Cung Mệnh của Nahida

Cung Mệnh 1

 • Lúc tính toán loại nguyên tố của các nhân vật khi triển khai Cung Điện Maya sẽ cộng thêm 1 nhân vật của mỗi loại nguyên tố Hỏa, Lôi, Thủy.

Cung Mệnh 2

 • Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skandha của bản thân Nahida sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu quả sau:
  • Sát thương phản ứng Thiêu Đốt, Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ có thể bạo kích, tỉ lệ bạo kích cố định là 20%, sát thương bạo kích cố định là 100%;
  • Trong 8s sau khi chịu ảnh hưởng của phản ứng Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, phòng thủ giảm 30%.

Cung Mệnh 3

 • Tăng 3 cấp cho kĩ năng E, tối đa đạt cấp 15

Cung Mệnh 4

 • Kẻ địch bị gắn Hạt Giống Skandha khi ở trong Lắng Nghe Thế Gian có số lượng là 1/2/3/4 hay nhiều hơn, Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida sẽ tăng 100/120/140/160 điểm.

Cung Mệnh 5

 • Tăng 3 cấp cho kĩ năng Q, tối đa đạt cấp 15

Cung Mệnh 6

 • Sau khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, tấn công thường và trọng kích của Nahida khi đánh trúng kẻ địch có trạng thái Hạt Giống Skandha trong Lắng Nghe Thế Gian sẽ thi triển Diệt Tịnh Tam Nghiệp – Giải Nghiệp lên kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo căn cứ theo 200% sức tấn công và 400% Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida.
 • Sát thương gây ra từ Diệt Tịnh Tam Nghiệp – Giải Nghiệp được xem là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố, mỗi 0.2s tối đa kích hoạt một lần.
 • Hiệu quả này tối đa duy trì 10s, sẽ giải trừ khi Nahida thi triển 6 lần Diệt Tịnh Tam Nghiệp – Giải Nghiệp.

Nguyên liệu nâng cấp riêng cho Nahida

Genshin Impact - Hướng dẫn Nahida Thảo Thần với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 6

Genshin Impact - Hướng dẫn Nahida Thảo Thần với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 7

Hướng dẫn build Nahida

Vũ Khí

 • Cõi Mộng Ngàn Đêm (Trấn)
 • Chân Ý của Kagura
 • Mảnh Chương Tế Lễ (Hỗ trợ Off-field)
 • Chương Nhạc Lang Thang (Sát thương đứng sân)
 • Hải Đồ Vạn Quốc

Nahida sát thương đứng sân:

Genshin Impact - Hướng dẫn Nahida Thảo Thần với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 8

Nahida hỗ trợ/Off-field:

Genshin Impact - Hướng dẫn Nahida Thảo Thần với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 9

Chỉ số Thánh Di Vật

 • Hỗ trợ Off-field: Tinh Thông Nguyên Tố + Tinh Thông Nguyên Tố + Tinh Thông Nguyên Tố
 • Sát thương đứng sân: Tinh Thông + Sát Thương Thảo + STCM/Tỉ lệ CM
 • Đa dạng lối chơi: Tinh Thông + Tinh Thông + Tỉ lệ CM

Genshin Impact - Hướng dẫn Nahida Thảo Thần với Thánh Di Vật và vũ khí tốt nhất cho tân thủ 10
Chỉ số mang tính gợi ý và tham khảo

Thánh di vật

 • 4 Ký Ức Rừng Sâu (Đa dạng lối chơi)
 • 4 Giấc Mộng Hoàng Kim (Hỗ trợ/không nên đi kèm với nhân vật khác cũng sử dụng Giấc Mộng Hoàng Kim)

Đội hình lý tưởng nhất với Nahida

Nahida là nhân vật hỗ trợ sát thương hệ Thảo mới có thể thay thế tất cả những nhân vật hệ Thảo khác trong thời điểm hiện tại, đặc biệt ở những team bao gồm Thảo + Thủy (Nilou/Kokomi), Thảo + Lôi (Yae, Keqing, Fishcl) và giờ đây có thể ghép chung cả các team hệ Hỏa mới (dù có thể không mạnh bằng).

Xem thêm: Genshin Impact: Hướng dẫn đội hình mạnh nhất cho Thảo Thần Nahida tối ưu sát thương nhất

 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang