Honkai Star Rail - Hướng dẫn Firefly siêu sát thương Kích Phá với Đội hình khuyến cáo mạnh nhất

Là nhân vật siêu kích phá Hỏa siêu mạnh theo meta mới, hãy cùng tham khảo qua hướng dẫn cách xây dựng trang bị và nón ánh sáng mạnh nhất cho Firefly trong Honkai Star Rail nhé.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Firefly siêu sát thương Kích Phá với Đội hình khuyến cáo mạnh nhất

Bộ kĩ năng của Firefly

Lưu ý: Chỉ số kỹ năng đang ở cấp cao nhất

Tấn công thường: Chỉ Lệnh: Lực Đẩy Bùng Phát

 • Hồi Năng Lượng : 20
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 30

Gây Sát Thương Hỏa bằng 130% Tấn Công của Chiến Giáp SAM cho một kẻ địch chỉ định.

Chiến Kỹ:  Chỉ Lệnh: Oanh Tạc Trên Không

 • Hồi Năng Lượng : 0
 • Phá Vỡ Điểm Yếu: 60

Tiêu hao HP bằng 40% Giới Hạn HP của bản thân để hồi phục cố định một lượng năng lượng bằng 65% Giới Hạn Năng Lượng của bản thân, gây Sát Thương Hỏa bằng 250% Tấn Công của Áo Giáp Sam cho một kẻ địch chỉ định. Nếu HP hiện tại không đủ, khi dùng Chiến Kỹ thì HP hiện tại của Áo Giáp Sam sẽ giảm còn 1 điểm. và khiến bản thân lần sau ưu tiên hành động25%.

Tuyệt kỹ: Đom Đóm IV: Thiêu Đốt Hoàn Toàn

 • Hồi Năng Lượng : 5
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0

Bước vào trạng thái Thiêu Đốt Hoàn Toàn, bản thân ưu tiên hành động 100% và nhận được Tấn Công Thường Cường Hóa và Chiến Kỹ Cường Hóa. Ở trạng thái Thiêu Đốt Hoàn Toàn, Tốc Độ tăng 75 điểm, đồng thời khi dùng Tấn Công Thường Cường Hóa và Chiến Kỹ Cường Hóa, hiệu suất Phá Vỡ Điểm Yếu của bản thân tăng 50%, khiến Sát Thương Phá Vỡ mà kẻ địch phải chịu tăng 25%, duy trì đến khi kết thúc đòn tấn công này.

Khi xuất hiện đếm ngược Thiêu Đốt Hoàn Toàn ở thứ tự hành động, thì khi hiệp đếm ngược bắt đầu, Áo Giáp Sam sẽ giải trừ trạng thái Thiêu Đốt Hoàn Toàn, đếm ngược sở hữu cố định 70 Tốc Độ.

Ở trạng thái Thiêu Đốt Hoàn Toàn, Áo Giáp Sam không thể dùng Tuyệt Kỹ.

Đom Đóm IV - Nhát Chém Kích Nổ - Tấn Công Thường | Đánh Đơn

 • Hồi HP bằng 20% Giới Hạn HP của bản thân. Gây Sát Thương Hỏa bằng 260% Tấn Công của Chiến Giáp SAM cho một kẻ địch chỉ định.

Đom Đóm IV - Sao Chết Quá Tải - Chiến Kỹ | Khuếch Tán

 • Hồi HP bằng 25% Giới Hạn HP của bản thân. Thêm Điểm Yếu Hỏa cho 1 kẻ địch chỉ định, duy trì 2 hiệp. Gây Sát Thương Hỏa bằng (0.2*Tấn Công Kích Phá +250%) Tấn Công của Chiến Giáp SAM cho mục tiêu này. Đồng thời gây Sát Thương Hỏa bằng (0.1*Tấn Công Kích Phá +125%) Tấn Công của Chiến Giáp SAM cho các mục tiêu ở gần kẻ đó. Tối đa tính 360% Tấn Công Kích Phá.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Firefly siêu sát thương Kích Phá với Đội hình khuyến cáo mạnh nhất 2

Thiên Phú: Trung Khu Kén Lửa

 • Hồi Năng Lượng : 0
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0

HP càng thấp, sát thương phải chịu càng thấp, khi HP từ 20% trở xuống, hiệu ứng Giảm Sát Thương sẽ đạt mức tối đa, tối đa giảm 50%. Hiệu ứng Giảm Sát Thương trong trạng thái Thiêu Đốt Hoàn Toàn duy trì mức tối đa, Kháng Hiệu Ứng tăng 40%.

Nếu năng lượng không đủ 50% thì khi bắt đầu chiến đấu, năng lượng sẽ hồi đến 50%. Khi năng lượng hồi đến giới hạn sẽ giải trừ tất cả Hiệu Ứng Xấu của bản thân.

Bí Kỹ: Chỉ Lệnh: Thiêu Đốt Sao Băng

 • Hồi Năng Lượng : 0
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 60

Nhảy lên không trung và thực hiện di chuyển tự do, duy trì 5 giây, lúc này dùng tấn công từ trên cao sẽ kết thúc sớm thời gian duy trì. Sau khi hết thời gian duy trì, sẽ đáp xuống và tấn công ngay tất cả kẻ địch trong phạm vi nhất định, khi bắt đầu mỗi đợt sẽ thêm Điểm Yếu Hỏa cho toàn phe địch, duy trì 2 hiệp, sau đó sẽ gây Sát Thương Hỏa bằng 200% Tấn Công của Chiến Giáp SAM cho toàn phe địch.

Vết Tích của Firefly

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Firefly siêu sát thương Kích Phá với Đội hình khuyến cáo mạnh nhất 3

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Firefly siêu sát thương Kích Phá với Đội hình khuyến cáo mạnh nhất 4

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Firefly siêu sát thương Kích Phá với Đội hình khuyến cáo mạnh nhất 5

Nguyên liệu nâng cấp của Firefly

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Firefly siêu sát thương Kích Phá với Đội hình khuyến cáo mạnh nhất 6

Tinh Hồn của Firefly

E1: Tôi Từng Ngủ Yên, Trong Chiếc Kén Đỏ

 • Khi thi triển Chiến Kỹ Cường Hóa sẽ bỏ qua 15% phòng thủ của mục tiêu, đồng thời Chiến Kỹ Cường Hóa không tiêu hao Điểm Chiến Kỹ.

E2: Rơi Xuống, Từ Bầu Trời Vỡ Vụn

 • Khi đang ở trong trạng thái Thiêu Đốt Hoàn Toàn, thi triển Tấn Công Thường Cường Hóa, Chiến Kỹ Cường Hóa tiêu diệt kẻ địch hoặc khiến mục tiêu rơi vào trạng thái Phá Vỡ Điểm Yếu, Chiến Giáp SAM sẽ nhận ngay 1 hiệp cộng thêm. Hiệu ứng này có thể kích hoạt lại sau 1 hiệp.

E3: Ngủ Say Trong Thiên Hà Lặng Thinh

 • Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.

E4: Tôi Sẽ Nhìn Thấy, Ngọn Lửa Đom Đóm

 • Ở trạng thái Thiêu Đốt Hoàn Toàn, Kháng Hiệu Ứng của Chiến Giáp SAM tăng 50%.

E5: Sáng Lên Từ Đêm Không Mộng Mị

 • Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.

E6: Nở Rộ Ở Ngày Mai Vô Tận

 • Xuyên Kháng Thuộc Tính Hỏa của Chiến Giáp SAM ở trạng thái Thiêu Đốt Hoàn Toàn tăng 20%. Khi thi triển Tấn Công Thường Cường Hóa, Chiến Kỹ Cường Hóa, Hiệu Suất Phá Vỡ Điểm Yếu sẽ tăng 50%.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Firefly siêu sát thương Kích Phá với Đội hình khuyến cáo mạnh nhất 7

Nón Ánh Sáng mạnh nhất cho Firefly

Giấc Mộng Sẽ Đi Về Đâu (Trấn 5 Sao)

 • Giúp Tấn Công Kích Phá của người mang tăng 60%. Khi người mang gây Sát Thương Phá Vỡ cho mục tiêu địch, sẽ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Thua Tan Tác, duy trì 2 hiệp. Ở trạng thái Thảm Bại, Sát Thương Phá mục tiêu phải chịu do người mang gây ra tăng 24%, Tốc Độ giảm 20%.

Các nón ánh sáng khác:

 • Sự Sụp Đổ Của Aeon
 • Ước Hẹn Khắc Ghi
 • Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Firefly siêu sát thương Kích Phá với Đội hình khuyến cáo mạnh nhất 8

Di Vật mạnh nhất cho Firefly

 • 4 Thiết Kỵ Diệt Trừ Tai Họa + 2 Cung Điện Rèn Đúc Kiếp Hỏa Liên Đăng

Chỉ số ưu tiên

 • Thân - Tấn Công%
 • Chân - Tốc
 • Quả Cầu Vi Diện - Tấn Công/Máu%
 • Dây Liên Kết - Phá%
 • Chỉ số phụ -  Phá > Tốc > Tấn Công

Đội hình khuyến cáo

Hiện tại, Firefly là nhân vật gây sát thương chính với cơ chế "bào" điểm yếu hỏa từ đối thủ và gây sát thương Phá cực lớn. Firefly sẽ lợi nhất khi đi cùng đội hình Siêu Phá (Main Hòa Hợp) hoặc có thể đi theo các hướng bơm siêu năng lượng khác, nhưng chắc chắn sẽ không mạnh bằng team meta mới.

Team lý tưởng nhất:

 • Firefly + Main Hòa Hợp + Mei + Gallagher (Team chuẩn)
 • Firefly + Tingyun + Mei + Huohuo (Biến hình liên tục)
 • Firefly + Asta + Gallagher + Silver Wolf (Không có Mei)

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Firefly siêu sát thương Kích Phá với Đội hình khuyến cáo mạnh nhất 9

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang