LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11

Với lối chơi Tank đỡ đòn bảo kê bá đạo trong meta mới, hãy cùng tham khảo qua bảng ngọc và cách lên đồ mới mạnh nhất cho Tahm Kench Đường Trên và Hỗ Trợ Mùa 11 LMHT và leo rank ngay hôm nay nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11 3

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11 4

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Tahm Kench:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11 7

Bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11 10

Thứ tự nâng kĩ năng Tahm Kench

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Tahm Kench Mùa 11 11

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang