Tag "windows 11 "

Hệ điều hành Windows 11 sẽ được ra mắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, với giao diện và nhiều tính năng đặc biệt