Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất

Mọi người hãy cùng gặp Marley, chú mèo 13 tuổi có khuôn mặt vô cùng thất vọng về cuộc sống và luôn luôn phát xét cuộc đời của các con sen.

Sống tịa California chung với những người em của mình và con sen thân yêu. Họ là 1 gia đình đặc biệt khi mà Marley thì có khuôn mặt luôn luôn thất vọng về cuộc đời thì Sherman - em trai của cậu lại có đôi mắt khá là lé.

Marley chú mèo khó chịu

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất

Và Sherman - em trai của cậu

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 2

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 3

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 4

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 5

Cậu luôn nhìn con người như kiểu: " Tao biết mày tính làm gì và tao thất vọng vì điều mà mày đã làm !!!"

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 6

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 7

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 8

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 9

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 10

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 11

 

 

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 12

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 13

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 14

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 15

Gặp Marley - Chú mèo có bộ mặt luôn thất vọng và phán xét nhất quả đất 16

 

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang