Trân Bảo Các 360mobi MHC là gì ? - Thuộc Tính Cơ Bản, Duyên Phận

Trân bảo 360mobi Mộng Hoàng Cung là Bảo Vật có thể trang bị cho Tùy Tùng – Món trang bị này có thể cộng thêm rất nhiều thuộc tính cho tùy tùng. Trang bị đúng Trân Bảo cho tùy tùng có thể kích hoạt thêm nhiều sức mạnh khác.

Trân bảo các 360mobi Mộng Hoàng Cung

Cách sở hữu Trân Bảo: Chọn Tẩm Cung –> Quan Phẩm –> Trân Bảo Các để mở giao diện.

Tại đây, chủ nhân có thể tìm kiếm các Trân Bảo hiếm để trang bị cho Tùy Tùng bằng cách dùng điểm “Công Trạng” tham gia vòng quay Trân Bảo.
Trân Bảo chia ra 4 vòng quay tương ứng theo level: 30, 70, 110 và 150.

Hướng dẫn trân bảo các 360mobi MHC

Chỉ có thể trang bị Trân Bảo khi level Tùy Tùng đạt đủ level yêu cầu.
Vòng quay cấp độ càng cao cần tiêu tốn càng nhiều điểm Công Trạng.
Có thể dùng Vàng để đổi quẻ Phong Thủy, tăng thêm xác xuất nhận được Trân Bảo hiếm.
Trân Bảo có thể nâng cấp bằng cách dùng các Trân Bảo không dùng khác.

Thuộc tính bảo trân 360mobi mhc

Thuộc tính Trân Bảo 360mobi MHC

Thuộc tính Cơ Bản

Là thuộc tính cố định của mỗi loại Trân Bảo, tập trung vào 2 chỉ số nhất định.
Phẩm chất và Cấp độ Trân Bảo càng cao, thuộc tính cơ bản cộng thêm càng nhiều.
Thuộc tính cơ bản có thể tăng thêm khi nâng cấp Trân Bảo.

Thuộc tính Ngẫu Nhiên

Là thuộc tính kích hoạt ngẫu nhiên khi nhận Trân Bảo.

Chỉ số thuộc tính ngẫu nhiên được cộng thêm nằm trong một khoảng nhất định, chỉ số được công cao hay thấp được đánh giá qua màu sắc của chữ số (Tím < Cam < Đỏ)
Số dòng thuộc tính ngẫu nhiên tăng theo phẩm chất Trân Bảo như sau: Tím (3) < Cam (4)
Thuộc tính ngẫu nhiên không được tăng thêm khi nâng cấp Trân Bảo.

Duyên phận trân bảo các MHC

Thuộc tính Duyên Phận

Là thuộc tích kích hoạch khi trang bị Trân Bảo vào đúng Tùy Tùng
Chỉ số thuộc tính duyên phận không tăng thêm khi nâng cấp Trân Bảo.
Level hay phẩm chất càng cao, thuộc tính duyên phận cộng thêm càng nhiều.

Theo vinagamemobile.com

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang