Tổng hợp đáp án chính thức của tất cả các môn thi THPT Quốc Gia 2018

Bài viết là tổng hợp đáp án đầy đủ nhất của toàn bộ các môn thi trong kì thi THPT Quốc Gia 2018

Image result for thi thpt 2018

Chiều 27/6, sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án 9 môn thi.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 17/7/2018.

ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN (click vào ảnh để xem chi tiết)

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 1.

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 2.


ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ (click vào ảnh để xem chi tiết) 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 4.


ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ (click vào ảnh để xem chi tiết) 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 6.


ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN (click vào ảnh để xem chi tiết)

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 8.


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN (click vào ảnh để xem chi tiết) 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 10.


ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ (click vào ảnh để xem chi tiết) 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 12.


ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC (click vào ảnh để xem chi tiết) 

 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 14.


ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC (click vào ảnh để xem chi tiết)

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 16.


ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH (click vào ảnh để xem chi tiết) 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 18.


ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP (click vào ảnh để xem chi tiết)

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 20.


ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NGA (click vào ảnh để xem chi tiết)

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 22.


ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ĐỨC (click vào ảnh để xem chi tiết)

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 24.


ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT (click vào ảnh để xem chi tiết)

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 26.


ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC (click vào ảnh để xem chi tiết)

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 28.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang