Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử - Đầy đủ tất cả Mã Đề

Đề thi Lịch Sử gồm 60% là kiến thức cơ bản và 40% là kiến thức nâng cao để phân loại. Đề cũng được mở rộng ra với 20% nội dung lớp 11.

Dưới đây sẽ là Đáp Án và đề thi của môn Lịch Sử trong kì thi THPT Quốc Gia 2018 <Sẽ được cập nhật liên tục>

Đáp án môn Lịch sử mã đề 302

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 2.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 305

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 3.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 306

  

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 4.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 311

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 5.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 313

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 6.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 316

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 7.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 317

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 8.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 320

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 9.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 321

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 10.

Đề thi môn Lịch sử mã đề 306

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 11.

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 12.

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 13.

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 14.

Theo kenh14

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang