Đề Thi môn Tiếng Anh của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 [Đang cập nhật tiếp]

Cũng như mọi năm trước, đề thi tiếng Anh của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 năm nay cũng vẫn khá khó đối với nhiều học sinh Việt Nam. Khá nhiều em rời phòng thi với tâm trạng không tốt vì không làm được bài, dễ bị điểm liệt.

<ĐANG CẬP NHẬT ĐÁP ÁN>

Với thời lượng 60 phút và mỗi thí sinh có mã đề khác nhau, thời gian làm bài của thí sinh khá ngắn và bài cũng tương đối trung bình - khó trở lên.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 402 

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 2.

  2. Đáp án đề thi môn Tiếng Anh do giáo viên trường THPT Đông Đô TP.HCM thực hiện

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 419

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 3.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 402:

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 4.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 410: 

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 5.

Mã đề 406 môn Tiếng Anh: 

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 6.

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 7.

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 8.

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 9.

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 10.

Mã đề 408 môn Tiếng Anh: 

 Đề Thi môn Tiếng Anh của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 Đang cập nhật tiếp  10

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 12.

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 13.

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 14.

[CẬP NHẬT] Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - Ảnh 15.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang