Nóng cả mặt với Cosplay bộ đôi "bơm máu" Mercy x Moira trong Overwatch

Với vai trò chính là Healer/Hồi máu, tuy nhiên bộ đôi cosplay Mercy và Moira này có vẻ rút máu game thủ tốt hơn là bơm đấy nhỉ...

Nóng cả mặt với Cosplay bộ đôi bơm máu Mercy x Moira trong Overwatch

Nóng cả mặt với Cosplay bộ đôi bơm máu Mercy x Moira trong Overwatch 2

Nóng cả mặt với Cosplay bộ đôi bơm máu Mercy x Moira trong Overwatch 3

Nóng cả mặt với Cosplay bộ đôi bơm máu Mercy x Moira trong Overwatch 4

Nóng cả mặt với Cosplay bộ đôi bơm máu Mercy x Moira trong Overwatch 5

Nóng cả mặt với Cosplay bộ đôi bơm máu Mercy x Moira trong Overwatch 6

Nóng cả mặt với Cosplay bộ đôi bơm máu Mercy x Moira trong Overwatch 7

Nóng cả mặt với Cosplay bộ đôi bơm máu Mercy x Moira trong Overwatch 8

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang