Đấu Trường Chân Lý: Danh sách vật phẩm xuất hiện theo tỉ lệ của Găng Tay Đạo Tặc mà bạn cần biết

Là một trang bị đầy tính "nhân phẩm" và có thể giúp bạn lật ngược thế trận về late game, hãy cùng tìm hiểu tỉ lệ random và các cặp trang bị có thể xuất hiện chung với Găng Tay Đạo Tặc trong Đấu Trường Chân Lý là gì nhé.

Đấu Trường Chân Lý: Danh sách vật phẩm xuất hiện theo tỉ lệ của Găng Tay Đạo Tặc mà bạn cần biết

Nếu bạn chưa biết, Găng Tay Đạo Tặc là một trang bị rất đặc biệt khi cho tướng thêm 2 trang bị random chung với Găng Tay Đạo Tặc này, và chất lượng của 2 trang bị random sẽ tăng dần theo cấp độ của người chơi. Theo chia sẻ của Riot Mort - Trưởng ban thiết kế Đấu Trường Chân Lý - thì Găng Tay Đạo Tặc này cũng chỉ có một số lượng nhất định các cặp trang bị có thể xuất hiện nhất định chứ không hoàn toàn random như miêu tả. Dưới đây sẽ là danh sách các cặp trang bị có thể xuất hiện khi tướng mang Găng Tay Đạo Tặc ra trận nhé:

Đấu Trường Chân Lý: Danh sách vật phẩm xuất hiện theo tỉ lệ của Găng Tay Đạo Tặc mà bạn cần biết 2

Nhóm trang bị Tier 1 của Găng Tay Đạo Tặc (Người chơi cấp 1 - 4)

Tên Liên Hoàn Đai máu
Gươm Tử Thần Áo choàng bạc
Bàn Tay Công Lý Áo choàng bạc
Rìu Mãng Xà Gậy phép
Cuồng Cung Runaan Giáp
Mũ Phù Thủy Đai máu
Bao Tay Sức mạnh Nước Mắt
Sách Quỷ Morello Kiếm BF
Găng Bảo Thạch Áo choàng bạc
Cung Xanh Đai máu
Huyết Kiếm Gậy phép
Áo Choàng Thủy Ngân Đai máu
Vô Cực Kiếm Áo choàng bạc
Dao Câm Lặng Kiếm BF
Găng Tay Băng Giá Cung Gỗ
Tim Băng Kiếm BF
Đại Bác Liên Thanh Áo choàng bạc
Kiếm Súng Hextech Giáp
Cuồng Đao Đai máu
Thương Shojin Giáp
Dao Điện Áo choàng bạc
Vọng Âm Luden Găng Đấu Tập
Trượng Thiên Sứ Đai máu
Giáp Thiên Thần Gậy phép
Ma Vũ Gậy phép
Dây Chuyền Iron Solari Kiếm BF
Giáp Gai Gậy phép
Lưỡi kiếm nguyền rủa Đai máu
Cung Ánh Sáng Cung Gỗ
Tàn Kiếm Nước Mắt
Bao Tay Sức mạnh Áo choàng bạc
Lá Cờ Zeke Nước Mắt
Dây Chuyền Chuộc Tội Găng Đấu Tập
Bùa Đỏ Nước Mắt
Phong Kiếm Áo choàng bạc
Giáp Máu Warmog Gậy phép

Nhóm trang bị Tier 2 của Găng Tay Đạo Tặc (Người chơi cấp 3 - 6)

Tên Liên Hoàn Kiếm BF
Gươm Tử Thần Cung Gỗ
Bàn Tay Công Lý Cung Gỗ
Rìu Mãng Xà Cung Gỗ
Cuồng Cung Runaan Kiếm BF
Mũ Phù Thủy Gậy phép
Bao Tay Sức mạnh Đai máu
Sách Quỷ Morello Nước Mắt
Găng Bảo Thạch Gậy phép
Cung Xanh Cung Gỗ
Huyết Kiếm Kiếm BF
Áo Choàng Thủy Ngân Brawler's Glove
Vô Cực Kiếm Brawler's Glove
Dao Câm Lặng Cung Gỗ
Găng Tay Băng Giá Brawler's Glove
Tim Băng Nước Mắt
Đại Bác Liên Thanh Kiếm BF
Kiếm Súng Hextech Nước Mắt
Cuồng Đao Cung Gỗ
Thương Shojin Nước Mắt
Dao Điện Cung Gỗ
Vọng Âm Luden Gậy phép
Trượng Thiên Sứ Nước Mắt
Giáp Thiên Thần Nước Mắt
Ma Vũ Cung Gỗ
Dây Chuyền Iron Solari Giáp
Giáp Gai Giáp
Lưỡi kiếm nguyền rủa Cung Gỗ
Cung Ánh Sáng Giáp
Swordbreaker Cung Gỗ
Bao Tay Sức mạnh Đai máu
Lá Cờ Zeke Kiếm BF
Dây Chuyền Chuộc Tội Gậy phép
Bùa Đỏ Cung Gỗ
Phong Kiếm Đai máu
Giáp Máu Warmog Đai máu

Nhóm trang bị Tier 3 của Găng Tay Đạo Tặc (Người chơi cấp 5 - 8)

Gươm Tử Thần Áo Choàng Thủy Ngân
Gươm Tử Thần Lá Cờ Zeke
Đại Bác Liên Thanh Lá Cờ Zeke
Cuồng Cung Runaan Tên Liên Hoàn
Thương Shojin Bàn Tay Công Lý
Cuồng Đao Dây Chuyền Iron Solari
Vô Cực Kiếm Bùa Đỏ
Cung Xanh Lưỡi kiếm nguyền rủa
Mũ Phù Thủy Áo Choàng Thủy Ngân
Kiếm Súng Hextech Huyết Kiếm
Dao Điện Cung Ánh Sáng
Vọng Âm Luden Ma Vũ
Trượng Thiên Sứ Găng Bảo Thạch
Tim Băng Găng Tay Băng Giá
Giáp Gai Dây Chuyền Chuộc Tội
Dao Câm Lặng Bao Tay Sức mạnh
Tàn Kiếm Giáp Máu Warmog
Rìu Mãng Xà Sách Quỷ Morello
Giáp Thiên Thần Phong Kiếm
Đại Bác Liên Thanh Kiếm Súng Hextech
Phong Kiếm Bàn Tay Công Lý
Cung Ánh Sáng Sách Quỷ Morello
Vô Cực Kiếm Giáp Máu Warmog
Găng Bảo Thạch Dao Câm Lặng
Vọng Âm Luden Lưỡi kiếm nguyền rủa
Mũ Phù Thủy Dao Điện
Dragon's Claw Huyết Kiếm
Áo Choàng Thủy Ngân Cuồng Đao
Cung Xanh Ma Vũ
Trượng Thiên Sứ Cuồng Cung Runaan
Tim Băng Bao Tay Sức mạnh
Giáp Gai Găng Tay Băng Giá
Tên Liên Hoàn Dây Chuyền Chuộc Tội
Tàn Kiếm Bùa Đỏ
Rìu Mãng Xà Dây Chuyền Iron Solari
Giáp Thiên Thần Thương Shojin

Nhóm trang bị Tier 4 của Găng Tay Đạo Tặc (Người chơi cấp 7 trở lên)

Gươm Tử Thần Cung Ánh Sáng
Gươm Tử Thần Huyết Kiếm
Gươm Tử Thần Giáp Thiên Thần
Tên Liên Hoàn Bao Tay Sức mạnh
Bàn Tay Công Lý Huyết Kiếm
Bàn Tay Công Lý Cuồng Đao
Huyết Kiếm Đại Bác Liên Thanh
Rìu Mãng Xà Cuồng Cung Runaan
Giáp Gai Giáp Máu Warmog
Giáp Gai Giáp Gai
Gươm Tử Thần Dao Điện
Dao Điện Dao Điện
Thương Shojin Dao Điện
Thương Shojin Cuồng Đao
Thương Shojin Đại Bác Liên Thanh
Đại Bác Liên Thanh Cung Xanh
Mũ Phù Thủy Trượng Thiên Sứ
Bao Tay Sức mạnh Bao Tay Sức mạnh
Sách Quỷ Morello Vọng Âm Luden
Găng Bảo Thạch Vô Cực Kiếm
Áo Choàng Thủy Ngân Áo Choàng Thủy Ngân
Cung Xanh Cuồng Cung Runaan
Cuồng Đao Rìu Mãng Xà
Tim Băng Tim Băng
Tim Băng Dây Chuyền Chuộc Tội
Trap Craw Giáp Máu Warmog
Huyết Kiếm Vô Cực Kiếm
Giáp Thiên Thần Sách Quỷ Morello
Cung Xanh Cuồng Đao
Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm
Kiếm Súng Hextech Trượng Thiên Sứ
Kiếm Súng Hextech Mũ Phù Thủy
Kiếm Súng Hextech Vọng Âm Luden
Cuồng Đao Dao Điện
Mũ Phù Thủy Găng Bảo Thạch
Vọng Âm Luden Trượng Thiên Sứ
Vọng Âm Luden Găng Bảo Thạch
Ma Vũ Găng Tay Băng Giá
Ma Vũ Giáp Thiên Thần
Găng Tay Băng Giá Găng Tay Băng Giá
Dây Chuyền Iron Solari Lá Cờ Zeke
Dây Chuyền Iron Solari Dây Chuyền Iron Solari
Lưỡi kiếm nguyền rủa Lưỡi kiếm nguyền rủa
Lưỡi kiếm nguyền rủa Cuồng Cung Runaan
Cung Ánh Sáng Giáp Máu Warmog
Cung Ánh Sáng Cung Ánh Sáng
Dao Câm Lặng Cuồng Cung Runaan
Tàn Kiếm Cuồng Cung Runaan
Tàn Kiếm Dao Câm Lặng
Bao Tay Sức mạnh Áo Choàng Thủy Ngân
Lá Cờ Zeke Lá Cờ Zeke
Rìu Mãng Xà Giáp Máu Warmog
Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Thiên Thần
Dây Chuyền Chuộc Tội Dây Chuyền Chuộc Tội
Bùa Đỏ Cuồng Cung Runaan
Bùa Đỏ Cung Xanh
Vô Cực Kiếm Vô Cực Kiếm

 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang