TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ

Là một trong những tính năng khá quan trọng trong game và cũng khá phức tạp, hãy cùng tìm hiểu hệ thống Lò Rèn và Khảm Đá trong TS Online Mobile để không phí phạm nguyên liệu hay thời gian chơi game nhé.

Hợp - Luyện - Khảm - Chú

Tương tự các thể loại game MMO khác, Ts Mobile cũng sở hữu một hệ thống Lò Rèn đồ sộ . Bao gồm Hợp, Luyện, Khảm, Chú. Để kích hoạt hê thống Lò Rèn, bạn phải đạt cấp 15 trở lên.

Để vào Lò Rèn :

Bạn nhấn vào nút công cụ ở góc phải màn hình, chọn Lò Rèn

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ
Giao diện lò rèn

Hợp: Dùng để hợp các vật phẩm với nhau để tạo ra một vật phẩm mới

Ví dụ:

 • Lông Hỏa 1 + Lông Hỏa 1 + Lông Hỏa 1 = Lông Hỏa 2
 • Lông Hỏa 1 + Lông Thủy 1 + Lông Địa 1 = Lông hệ ngẫu nhiên 2
 • Khoáng Thạch + Khoáng Thạch + Khoáng Thạch = Vũ Khí , Khoáng Khác, Trang Bị
 • Giấy + Giấy + Giấy = Giấy Khác, Bùa, Sách
 • Thức Ăn + Thức Ăn + Thức Ăn = Thức Ăn

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 2

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 3

Khảm: Bao gồm Khảm Đá và Khả Ngọc

Khảm Đá:

 • Nâng cấp các chỉ số cho trang bị ( Int,Atk,Def,Agi,Hp,Crit).
 • Có 15 cấp khi khảm đá.
 • Từ cấp 1 - 6 khi khảm thất bại sẽ không bị rớt cấp. Từ cấp 7 đến cấp 15 nếu khảm đá thất bại sẽ trở về 1 cấp.
 • Dùng Đá may mắn hoặc phù hổ trợ sẽ không bị rớt cấp khi khảm thất bại

Các loại phù và đá dùng trong khảm đá

 
Tên
Chức Năng
TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 4

Công Linh Thạch
Công Thạch May Mắn

Tăng Atk khi khảm vào trang bị
Tăng Atk khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 5

Trí Linh Thạch
Trí Thạch May Mắn

Tăng Int khi khảm vào trang bị
Tăng Int khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 6

Thể Linh Thạch
Thể Thạch May Mắn

Tăng HP khi khảm vào trang bị
Tăng HP khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 7

Nhanh Nhẹn Linh Thạch
Nhanh Nhẹn Thạch May Mắn

Tăng Agi khi khảm vào trang bị
Tăng Agi khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 8

Phòng Linh Thạch
Phòng Thạch May Mắn

Tăng Def khi khảm vào trang bị
Tăng Def khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 9

Năng Lượng Linh Thạch
Năng Lược Thạch May Mắn

Tăng SP khi khảm vào trang bị
Tăng SP khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 10

Bạo Linh Thạch
Bạo Thạch May Mắn

Tăng tỷ lệ bạo kích khi khảm vào trang bị
Tăng tỷ lệ bạo kích khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 11

Bùa Thiên Thần 0
Bùa Thiên Thần 5
Bùa Thiên Thần 12

Tăng 30% tỷ lệ thành công khi khảm đá, chỉ sử dụng khi trang bị chưa khảm
Tăng 100% tỷ lệ thành công giới hạn với trang bị khảm dưới cấp 9
Tăng 80% tỷ lệ thành công giới hạn với trang bị khảm dưới cấp 12

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 12

Thiên Cơ Phù
Chân Thiên Cơ Phù

Tăng 10% tỷ lệ thành công khi khảm
Tăng 10% tỷ lệ thành công khi khảm,không giảm cấp khi thất bại

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 13

Chân Thiên Thần Phù

Tăng 100% tỷ lệ thành công giới hạn với trang bị khảm dưới 14

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 14

Thiên Sư Phù
Chân Thiên Sư Phù

Tăng 20% tỷ lệ thành công khi khảm
Tăng 20% tỷ lệ thành công khi khảm, không giảm cấp khi thất bại

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 15

Thần Hựu Phù

Tăng 20% tỷ lệ thành công, giới hạn với trang bị khảm dưới cấp 10

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 16

Chân Thiên Hựu Phù

Tăng 20% tỷ lệ thành công,không giảm cấp khi thất bại, giới hạn với trang bị khảm dưới cấp 10

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 17

Ngọc Thánh Khiết

Tăng tới cấp 3 trang bị đã khảm

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 18

Đá Thánh Khiết

Tăng tới cấp 5 trang bị đã khảm

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 19

Thủy Tinh Kỳ Phúc

Tăng tới cấp 7 trang bị đã khảm

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 20

Tinh Linh Kỳ Đảo

Tăng tới cấp 10 trang bị đã khảm

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 21

Thiên Thần Chúc Phúc

Tăng tới cấp 12 trang bị đã khảm

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 22

Phật Tổ Ban Phước

Tăng tới cấp 15 trang bị đã khảm


    Khảm Ngọc: Nâng các chỉ số kháng cho trang bị khi dùng các ngọc trân châu để khảm vào đồ, bao gồm các loại kháng: Kháng Hôn Mê, Kháng Độc, Kháng Hỗn Loạn, Kháng Băng Phong, Kháng Huyền Kích, Kháng Tuyền Phong, Kháng Cây Tinh

 
Tên
TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 23

Kháng Hôn Mê

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 24

Kháng Cây Tinh

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 25

Kháng Băng Phong

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 26

Kháng Tuyền Phong

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 27

Kháng Huyền Kích

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 28

Kháng Bỏ Độc

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 29

Kháng Hỗn Loạn

Luyện: Để gắn các lông thuộc tính hổ trợ cho nhân vật hoặc tướng mang trang bị đó.

Ví dụ:

 • Sử dụng lông hỏa + 10 luyện vào trang bị có chỉ số atk là 50 thì khi nhân vật hệ Hỏa mang trang bị đó sẽ được tăng thêm atk là 60, còn khác hệ chỉ là 50
 • Sử dụng băng tâm để luyện thì trang bị sẽ không phân biệt hệ của nhân vật sử dụng.

TS Online Mobile: Hướng dẫn Lò Rèn và bảng Khảm Đá với chức năng đầy đủ cho Tân Thủ 30
Giao diện lò rèn 2

Chú Bùa: Dùng để chú các đặc thù đặc biệt

Hủy Bỏ: Dùng để gỡ bỏ khảm đá và khảm ngọc

Tiến Hóa: Dùng để nâng cấp đồ thời trang hoặc trang bị cho thú cưỡi

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang