TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game

Hướng dẫn chi tiết cách làm full quest sự kiện Giáng sinh trong TS Online Mobile

Đón Noel ở Làng Giáng Sinh

Thời gian: Sau bảo trì ngày 12/12 đến 23h59 ngày 25/12

Nội dung: Đến Làng Giáng Sinh gặp ông già Noel để nhận trang phục giáng sinh.

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game

Cách đến: vào Giao diện sự kiện -> Giáng Sinh -> Đi đến. Sau khi đến Làng Giáng Sinh vào Nhà Hang để gặp Ông Già Noel, nói chuyện để nhận trang phục giáng sinh.

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 2

Sau khi mặc trang phục giáng sinh, hàng ngày chư vị đại hiệp có thể đến Cây Noel Lớn ở giữa Làng Giáng Sinh để cầu nguyện, mong ước phần quà mà mình muốn được tặng.

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 3

Sau khi ước nguyện, người chơi sẽ hoàn thành những nhiệm vụ “Giúp đỡ ở làng giáng sinh”. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngày hôm sau quay lại Cây Noel Lớn để nhận quà. Rồi tiếp tục cầu nguyện để nhận quà vào ngày tiếp theo.

 

Ước Nguyện

Số nhiệm vụ cần hoàn thành

Phần thưởng

Túi Lông Cấp 1

2 Nhiệm vụ

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 4

Túi Lông Cấp 1

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 5

Hộp Giáng Sinh

Túi Linh Thạch

3 Nhiệm vụ

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 6

Túi Linh Thạch

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 7

Hộp Giáng Sinh

Túi Dị Giới

4 Nhiệm vụ

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 8

Túi Hộ Phù Dị Giới

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 9

Hộp Giáng Sinh

Túi Bí Kíp

5 Nhiệm vụ

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 10

Túi Bí Kíp

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 11

Hộp Giáng Sinh

 

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 12

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 13

Sau khi ước nguyện, chư vị đại hiệp chú ý mở phần nhiệm vụ của Sự Kiện Giáng Sinh lên để có thể hoàn thành.

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 14

Các nhiệm vụ thực hiện ở Làng Noel bao gồm:

Nhiệm vụ đầu tiên sẽ nhận từ Ông Già Noel ở Nhà hang. Sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong 3 nhiệm vụ:

  • Tuần Lộc Lạc Đường

  •  Chuyển phát Giáng Sinh

  • Ai là bé ngoan

Bắt đầu từ nhiệm vụ thứ 2 ngẫu nhiên nhận trong 7 nhiệm vụ từ cư dân của Làng Giáng Sinh và các khu vực lân cận.

  • Vấn đáp Lễ Giáng Sinh

  • Thu thập vớ Giáng Sinh

  • Chuẩn bị bữa ăn Giáng Sinh

  • Thu thập nhánh cây

  • Đứa trẻ thất lạc

  • Ai là đứa trẻ hư

  • Rước voi về giày mả tổ

Hoàn thành các nhiệm vụ này chư vị đại hiệp còn có thể nhận được Hoa Tuyết. Vật phẩm này chư vị đại hiệp dùng để đổi những phần quà Giáng Sinh hấp dẫn khác.

 


Đổi Quà Giáng Sinh

Thời gian: Sau bảo trì ngày 12/12 đến 23h59 ngày 25/12

Thời gian đổi: Sau bảo trì ngày 12/12 đến 23h59 ngày 01/01/2020

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp đánh quái từ cấp 30 trở lên, có cơ hội nhận được Hoa Tuyết. Nếu mặc trang phục giáng sinh nhận từ Ông Già Noel ở Làng Giáng Sinh thì tỷ lệ nhận được Hoa Tuyết cao hơn. Dùng Hoa Tuyết có thể đổi được những phần quà hấp dẫn.

Nguyên Liệu

Số lượng

Đổi

Vật phẩm

Số lượng

Giới hạn

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 15

Hoa Tuyết

20

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 16

Hộp Giáng Sinh

1

50 lần

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 17

Hoa Tuyết

20

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 18

Túi Lông Cấp 1

1

99 lần

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 19

Hoa Tuyết

10

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 20

Kẹo Noel

1

99 lần

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 21

Sừng Tuần Lộc

20

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 22

Bí Cấp Quỷ Krampus

1

1 lần

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 23

Sừng Tuần Lộc

15

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 24

Tiểu Thánh Phiếu

1

1 lần

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 25

Sừng Tuần Lộc

10

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 26

Thẻ Thôn Noel

1

1 lần

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 27

Sừng Tuần Lộc

10

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 28

Thẻ Cây Noel

1

1 lần

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 29

Sừng Tuần Lộc

1

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 30

Bánh Noel

1

50 lần

Ngoài ra, khi thu thập đủ các vật phẩm còn nhận được những phần quà hấp dẫn khác.

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 31

Vật phẩm

Số lượng

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 32

Đơn Thăng Hoa

1

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 33

Tiên Đơn Năng Lượng

5

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 34

Phúc Thần

999

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 35

Thiên Cơ Phù

3

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 36

Tiên Đơn Kiện Thể

5

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 37

Làm Mới Hoàng Kim

3

TS Online Mobile - Hướng dẫn làm full quest sự kiện NO-EN Giáng sinh trong game 38

Thẻ Giáng Sinh

1

Cách thức làm nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Giúp đỡ ở làng giáng sinh
Điều kiện nhiệm vụ: Cần mặc trang phục giáng sinh
Địa điểm: Làng Giáng Sinh
Vật phẩm có được: Túi Lông Cấp 1, Túi Linh Thạch, Túi Dị Giới, Túi Bí Kíp
Điều kiện nhận quà:
- Túi Lông Cấp 1: cần hoàn thành 2 Nhiệm vụ
- Túi Linh Thạch: cần hoàn thành 3 Nhiệm vụ
- Túi Dị Giới: cần hoàn thành 4 Nhiệm vụ
- Túi Bí Kíp: cần hoàn thành 5 Nhiệm vụ
Quá trình nhiệm vụ:
1.Tại Làng Giáng Sinh gặp Ông già Noel đối thoại và chọn 1 trong 3 nhiệm vụ là "Giao nhanh chóng Giáng Sinh","Tuần Lộc Lạc Đường", "Ai là đứa trẻ ngoan?"
2. Hoàn thanh nhiệm vụ nhỏ thứ nhất và đối thoại với Lão công công Giáng Sinh chọn nhiệm vụ thứ 2 ~7 ( theo danh sách 7 nhiệm vụ ngẫu nhiên bên dưới)
3. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Ông già Noel đến đối thoại Cây Noel Lớn để nhận quà.

Danh sách nhiệm vụ nhỏ.

Tên nhiệm vụ:Tuần Lộc lạc đường
Quá trình nhiệm vụ:
1- Sau khi đối thoại Ông già Noel , nhận Thức Ăn Tuần Lộc
2- Mang thức ăn nhấp vào Tuần Lộc mở
3- Chọn chính xác 3 lần, Tuần Lộc gia nhập trực tiếp vào đội
4- Mang Tuần Lộc quay về cho Ông già Noel thì hoàn thành nhiệm vu.


Tên nhiệm vụ:Giao nhanh chóng Giáng Sinh
Quá trình nhiệm vụ:
1- Sau khi đối thoại Ông già Noel, nhận Lễ Vật
2- Mang lễ vật đặt vào điểm đặc biệt dưới cây Giáng Sinh
3- Đặt tất cả lễ vật vào danh sách địa điểm
4- Quay về tìm Ông già Noel thì hoàn thành nhiệm vu.
Danh sách các địa điểm của cây thông noel

Thành Trác Quận:
1- Nhà Trương Phi
2- Nhà Quan Vũ
3- Ngôi nhà sau lưng Sái Hoa Đà ở quảng trường Trác Quận

Nghiệp Thành:
1- Nhà công nhân khai khoáng gần Lôi Đài Diệp Thành
2- Nghiệp Thành: Phòng Tào Phi ở Không Tước Đài
3- Nghiệp Thành: Nhà của Sứ Giả Hung Nô (Đi qua Hoàng cung Diệp Thành đến con hẻm Diệp Thành)

Thành Kiến Nghiệp
1- Nhà Tưởng Khâm
2- Lễ đường Thành Hôn

Thành Hội Kê
1- Ngôi nhà bên cạnh quán trọ.

Thành Hứa Xương:
1- Nhà bên cạnh quan phủ.
2- Quán trà thành Hứa Xương (trên cầu thang, góc hơi khuất cần chú ý)


Tên nhiệm vụ:Ai là đứa trẻ ngoan?
Quá trình nhiệm vụ:
1- 
Sau khi đối thoại Ông già Noel, xác nhận cần quan sát mục tiêu đứa trẻ
2- Đối thoại Ông già Noel di chuyển đến thôn trẻ
3- Quan sát và đối thoại trẻ nhỏ,phán đoán ai là đứa trẻ ngoan
4- Quay về hồi báo kết quả cho Ông già Noel thì hoàn thành nhiệm vu.

7 nhiệm vụ ngẫu nhiên:

Tên nhiệm vụ:Vấn đáp Lễ Giáng Sinh
Quá trình nhiệm vụ:
1- Đối thoại người Tuyết, người Tuyết sẽ đưa ra 4 đề, nếu như đáp sai sẽ quay lại từ đầu.
2- Trả lời xong các câu hỏi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên nhiệm vụ:Thu thập vớ Giáng Sinh
Quá trình nhiệm vụ:
1- Đối thoại người bán hàng rong, tại khu vực Giáng Sinh lượm 1 đôi vớ Giáng Sinh hoặc vớ đỏ trắng Giáng Sinh
Lưu ý: chỉ nhặt vật phẩm nhiệm vụ này là Vớ Noel và Vớ Trắng Đỏ Noel.
Không nhặt các item nhiệm vụ khác. nếu có lỡ nhặt thì bạn cần phải vứt đi hoặc cất vào tiền trang mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Tên nhiệm vụ:Chuẩn bị bữa ăn Giáng Sinh
Quá trình nhiệm vụ:
1- Đối thoại đầu bếp và đồng ý thu thập 1 đùi gà, 5 miếng sườn dê nhỏ, 5 phần mâm xôi đỏ.
2- Thu thập đủ và hồi báo thì hoàn thành nhiệm vụ
Lưu ý:
- Đùi gà tại có thể mua tại khách sạn Hứa Xương
- Sườn dê nhỏ có thể mua tại khách sạn Lạc Dương
- Mâm xôi đỏ có thể mua tại Nghiệp Thành hoặc Trác Quận


Tên nhiệm vụ:Thu thập nhánh cây
Quá trình nhiệm vụ:
1- Đối thoại với Ác ma Giáng Sinh và đồng ý thu thập 10 nhánh cây bạch dương
2- Thu thập đủ về nói chuyện với Ác Ma Giáng Sinh thì hoàn thành nhiệm vụ.
Phương pháp thu thập:
1- Nhặt ở trên bản đồ sự kiện
2- Click vào rìu và gỗ ở bên cạnh Ác Ma để chặt gỗ và thu thập.

Tên nhiệm vụ:Đứa trẻ thất lạc
Quá trình nhiệm vụ:
1- Trên đất sẽ xuất hiện các nhánh cây cung cấp cho người chơi phán đoán đường nào đến ruộng Bạc Tư

Tên nhiệm vụ:Ai là đứa trẻ hư
Quá trình nhiệm vụ:
1- Người chơi cần căn cứ vào câu chuyện nhiệm vụ, xem đứa trẻ trả lời như thế nào, nếu như trả lời sai thì không thể nào nhận Hoa Tuyết

Tên nhiệm vụ:Rước voi về giày mả tổ
Quá trình nhiệm vụ:
1- Sau khi cướp gia nhập đội ngũ, mang guốc gỗ Giáng Sinh hoặc kết quả Hang Tuyết Giáng Sinh khác nhau hoàn thành nhiệm vụ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang