DTCL Mùa 7.5: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf hỗn hợp mạnh nhất bản 12.21 Rank Cao Thủ

Là đội hình siêu sát thương cả hàng công lẫn Sát thủ sau lưng, hãy cùng điểm qua Hướng dẫn đội hình Đồ Long hỗn hợp với Olaf mạnh nhất rank Cao Thủ của DTCL Mùa 7.5 meta 12.21 ngay tại đây nhé.

Xem thêm: DTCL Mùa 7.5: Hướng dẫn Top 10 đội hình mạnh nhất Rank Thách Đấu quốc tế

Đội hình Đồ Long Olaf Pantheon hỗn hợp

Đội hình chính

 • Braum
 • Sylas
 • Lillia
 • Diana
 • Olaf
 • Pantheon
 • Nilah
 • Hecarim

Tổng buff: 4 Đồ Long, 2 Sát Thủ, 2 Đấu Sĩ, 2 Kỵ Sĩ, 2 Chiến Binh, 2 Ám Long

DTCL Mùa 7.5: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf hỗn hợp mạnh nhất bản 12.21 Rank Cao Thủ

Trang bị khuyến cáo:

 • Olaf: Cuồng Cung, Huyết Kiếm, Áo choàng thủy ngân
 • Pantheon: Huyết Kiếm, Quyền năng khổng lồ, Giáp Warmog
 • Sylas: Giáp Lửa, Dây chuyền chuộc tội, Giáp Băng

Đội hình Đồ Long Olaf Rengar Kỵ Sĩ hỗn hợp

Đội hình chính:

 • Braum (hiến tế)
 • Lillia
 • Olaf
 • Rengar
 • Rell
 • Diana
 • Hecarim

Tổng buff: 4 Đồ Long, 3 Kỵ Sĩ, 2 Sát Thủ, 2 Hắc Long

DTCL Mùa 7.5: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf hỗn hợp mạnh nhất bản 12.21 Rank Cao Thủ 2

Trang bị khuyến cáo:

 • Rengar: Vô Cực Kiếm, Gân tay công lý, Cờ Zeke
 • Olaf: Cuồng Cung, Huyết Kiếm, Diệt Khổng Lồ
 • Braum: Thông Đạo Zzrot
 • Hecarim: Đồ tank còn dư

Đội hình Chiến Binh Đồ Long hỗn hợp

Đội hình chính:

 • Braum
 • Yone
 • Olaf
 • Sylas
 • Rakan
 • Pantheon
 • Yasuo
 • Bard

Tổng buff: 4 Chiến Binh, 2 Đồ Long, 2 Đấu Sĩ, 2 Hộ Vệ, 2 Bí Ẩn, 2 Ám Long, 1 Bang Hội

DTCL Mùa 7.5: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf hỗn hợp mạnh nhất bản 12.21 Rank Cao Thủ 3

Trang bị khuyến cáo:

 • Pantheon: Huyết Kiếm, Quyền Năng Khổng Lồ, Giáp Warmog
 • Olaf: Cuồng Cung, Huyết Kiếm, Áo choàng thủy ngân
 • Sylas: Giáp Lửa, Áo choàng gai
 • Yasuo: Găng tay công lý

Đội hình Chiến Binh Đồ Long kẹp Pháp Sư mới

Đội hình chính:

 • Pantheon
 • Olaf
 • Sylas
 • Lillia
 • Yone
 • Yasuo
 • Zoe
 • Hecarim

Tổng buff: 4 Chiến Binh, 2 Đấu Sĩ, 2 Kỵ Sĩ, 3 Pháp Sư, 2 Huyễn Long, 2 Đồ Long

DTCL Mùa 7.5: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf hỗn hợp mạnh nhất bản 12.21 Rank Cao Thủ 4

Trang bị khuyến cáo:

 • Olaf: Huyết Kiếm, Diệt Khổng Lồ, Vô Cực Kiếm
 • Pantheon: Huyết Kiếm, Giáp Warmog, Dây chuyền chuộc tội
 • Zoe: Thương Shojin

Đội hình Chiến Binh Đồ Long kẹp Pháp Sư mới

Đội hình chính:

 • Pantheon
 • Olaf
 • Sylas
 • Yone
 • Yasuo
 • Braum
 • Rakan

Tổng buff: 4 Chiến Binh, 2 Đấu Sĩ, 2 Hộ Vệ, 2 Huyễn Long, 2 Đồ long, 2 Ám Long

DTCL Mùa 7.5: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf hỗn hợp mạnh nhất bản 12.21 Rank Cao Thủ 5

Trang bị khuyến cáo:

 • Olaf: Huyết Kiếm, Diệt Khổng Lồ, Vô Cực Kiếm
 • Pantheon: Huyết Kiếm, Giáp Warmog, Dây chuyền chuộc tội

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang