DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.12 Rank Cao Thủ

Là đội hình siêu sát thương cả hàng công lẫn Sát thủ sau lưng, hãy cùng điểm qua Hướng dẫn đội hình Đồ Long hỗn hợp với Olaf và Diana mạnh nhất rank Cao Thủ của DTCL Mùa 7 meta 12.12 ngay tại đây nhé.

Xem thêm: DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top 10 đội hình mạnh nhất Rank Thách Đấu bản 12.12 quốc tế

Đội hình Olaf Sát Thủ Đồ Long meta mới

Đội hình chính

 • Olaf (Sát Thủ)
 • Diana
 • Shen
 • Lilila
 • Braum
 • Ornn
 • Pyke
 • Qiyana

Tổng buff: 4 Sát Thủ, 4 Đồ Long, 2 Đấu Sĩ, 2 Lôi Long, 2 Chiến Binh

Lưu ý: Slowroll tới cấp 7 - 8, tìm Olaf + Diana 3 sao, bắt buộc phải có đồ đổi Sát Thủ cho Olaf. Khó chơi đầu trận nhưng khi đủ điều kiện sẽ rất mạnh và bảo đảm Top 4 (nếu không chết quá sớm)

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.12 Rank Cao Thủ

Trang bị khuyến cáo:

 • Olaf: Xẻng> Sát Thủ, Huyết Kiếm, Vô Cực Kiếm
 • Diana: Tim băng, Quyền Năng khổng lồ, Vô Cực Kiếm
 • Pyke: Tim Băng
 • Ornn: Đồ tank bất kì

Đội hìnhg 4 Đồ Long Đấu Sĩ Olaf Reroll và Diana

Đội hình chính:

 • Lilia
 • Olaf
 • Shen
 • Braum
 • Sylas
 • Diana
 • Ornn
 • Pyke

Tổng buff: 4 Đồ Long, 4 Đấu Sĩ, 2 Sát Thủ, 2 Chiến Binh, 2 Ám Long

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.12 Rank Cao Thủ 2

Trang bị khuyến cáo:

 • Olaf: Huyết Kiếm, Áo choàng thủy ngân, Cuồng Cung
 • Diana: Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Quyền Năng Khổng Lồ
 • Pyke: Tim Băng
 • Sylas: Dây chuyền chuộc tội

Đội hình 4 Đồ Long Sát Thủ Diana

Đội hình chính:

 • Braum
 • Lilia
 • Qiyana
 • Diana
 • Olaf
 • Talon
 • Ornn
 • Pyke

Tổng buff: 4 Sát Thủ, 4 Đồ Long, 2 Đấu Sĩ, 2 Lôi Long, 1 Bang Hội

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.12 Rank Cao Thủ 3

Trang bị khuyến cáo:

 • Diana: Vô Cực Kiếm, Quyền Năng Khổng Lồ, Găng tay công lý
 • Qiyana: Cờ Zeke, Cốc sức mạnh
 • Braum: Thông Đạo
 • Pyke: Tim băng

Đội hình 4 Đồ Long Olaf hỗn hợp đa hệ tộc

Đội hình chính:

 • Lilia
 • Olaf
 • Shen
 • Braum
 • Thresh
 • Diana
 • Pyke

Tổng buff: 4 Đồ Long, 2 Sát Thủ, 2 Đấu Sĩ, 2 Hộ Pháp, 2 Chiến Binh, 2 Ám Long

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.12 Rank Cao Thủ 4

Trang bị khuyến cáo:

 • Olaf: Huyết Kiếm, Áo choàng thủy ngân, Cuồng Cung
 • Diana: Vô Cực Kiếm, Tim Băng, Quyền Năng Khổng Lồ
 • Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng

Đội hình Đấu Sĩ Chiến Binh Đồ Long Reroll

Đội hình chính:

 • Braum
 • Ornn
 • Olaf
 • Shen
 • Sylas
 • Yone Reroll
 • Yasuo
 • Thresh

Tổng buff: 4 Đấu Sĩ, 4 Chiến Binh, 2 Hộ Pháp, 2 Huyễn Long, 2 Đồ Long, 2 Ám Long

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.12 Rank Cao Thủ 5

Trang bị khuyến cáo:

 • Yone: Huyết Kiếm, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
 • Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng
 • Yasuo: Bùa Xanh
 • Tank còn lại: Rải đều đồ tank

Đội hình Hộ Pháp Chiến Binh kẹp Đồ Long Reroll

Đội hình chính:

 • Taric
 • Leona
 • Yone
 • Shen
 • Braum
 • Thresh
 • Olaf
 • Yasuo

Tổng buff: 4 Hộ Pháp, 4 Chiến Binh, 2 Đấu Sĩ, 2 Huyễn Long, 2 Đồ Long

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Đồ Long Olaf Diana hỗn hợp mạnh nhất bản 12.12 Rank Cao Thủ 6

Trang bị khuyến cáo:

 • Yone: Huyết Kiếm, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
 • Leona: Giáp Warmog, Dây chuyền chuộc tội, Cung Ánh Sáng
 • Yasuo: Đồ mana
 • Braum: Giáp Warmog, Cung Ánh Sáng

 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang