Genshin Impact: Chi tiết buff và quái La Hoàn bản 2.6 - Pháp Sư Vực Sâu Hỏa và Thủy gấp đôi canxi

Theo thông tin tổng hợp từ leaker Ubatcha, hãy cùng điểm qua chi tiết các buff và tổng số quái sẽ xuất hiện trong La Hoàn Thâm Cảnh bản 2.6 Genshin Impact sắp tới để chuẩn bị trước các đội hình phù hợp theo meta mới nhé.

Chi tiết Buff lợi trong La Hoàn Thâm Cảnh bản 2.6

Giai đoạn 1:

 • Sau khi tấn công địch bằng đòn đánh thường, mục tiêu này sẽ nhận debuff Mark of Ending - debuff sau 10s sẽ tự nổ gây sát thương chuẩn. Khi nhân vật đánh thường lên mục tiêu có debuff, debuff sẽ tăng stack lên tối đa 9 lần để tăng sát thương nổ cuối.

GIai đoạn 2:

 • Sau khi tấn công địch bằng đòn đánh thường, sát thương đòn đánh thường của nhân vật này sẽ tăng 12% trong 5 giây, tối đa stack 5 lần, mỗi stack đều được tính độc lập. Hiệu ứng này có thể kích hoạt mỗi 0,1s.

Giai đoạn 3:

 • Sau khi đòn đánh thường gây sát thương lên địch, kháng nguyên tố/vật lý của mục tiêu sẽ bị giảm 6% trong 6s (tính theo loại sát thương mà bạn gây ra), stack tối đa 7 lần. Stack giảm kháng nhiều loại sát thương có thể cùng tồn tại, debuff giảm kháng lên địch có thời gian tồn tại độc lập với nhau.

Genshin Impact: Chi tiết buff và quái La Hoàn bản 2.6 - Pháp Sư Vực Sâu Hỏa và Thủy gấp đôi canxi

Chi tiết số lượng Quái trong La Hoàn Thâm Cảnh bản 2.6

Floor 11 Chamber 1 - Lv. 88

Nửa Trên

 • Anemo Samachurl x2
 • Hydro Samachurl x1
 • Blazing Axe Mitachurl x2
 • Crackling Axe Mitachurl x2
 • Hilichurl Fighters x6
 • Hilichurl Berserkers x2
 • Hilichurl Grenadiers x3
 • Cryo Hilichurl Grenadiers x2
 • Pyro Hilichurl Shooters x1
 • Electro Hilichurl Shooters x1

Nửa Dưới

 • Treasure Hoarders: Crusher x4
 • Treasure Hoarders: Gravediggers x1
 • Treasure Hoarders: Marksman x2
 • Treasure Hoarders: Pugilist x?
 • Treasure Hoarders: Pyro Potioneers x3
 • Treasure Hoarders: Hydro Potioneers x3
 • Treasure Hoarders: Electro Potioneers x1
 • Treasure Hoarders: Cryo Potioneers x1
 • Treasure Hoarders: Seaman x2

Genshin Impact: Chi tiết buff và quái La Hoàn bản 2.6 - Pháp Sư Vực Sâu Hỏa và Thủy gấp đôi canxi 2

Floor 11 Chamber 2 - Lv. 90

Nửa Trên

 • Fatui Skirmisher: Cryogunner Legionnaire x1
 • Fatui Skirmisher: Pyroslinger Bracer x2
 • Large Electro Slime x2
 • Large Pyro Slime x3
 • Mutant Electro Slime x2
 • Pyro Abyss Mage x1

Nửa Dưới

 • Mutant Electro Slime x2
 • Large Hydro Slime x3
 • Large Electro Slime x2
 • Hydro Abyss Mage x1
 • Fatui Skirmisher: Hydrogunner Legionnaire x1
 • Fatui Skirmisher: Electrohammer Vanguard x2

CHÚ Ý:

 • Lồng băng sẽ xuất hiện mỗi 12s gây sát thương băng và nhốt người chơi
 • Hiệu ứng Slowing Water tăng cooldown chiêu
 • Hiệu ứng Smoldering Flames đốt mục tiêu liên tục
 • Hiệu ứng Mist Bubble bong bóng nhốt người chơi xuất hiện mỗi 12s

Genshin Impact: Chi tiết buff và quái La Hoàn bản 2.6 - Pháp Sư Vực Sâu Hỏa và Thủy gấp đôi canxi 3

Floor 11 Chamber 3 - Lv. 92

Nửa Trên

 • Fatui Pyro Agent x2
 • Fatui Pyro Agent Smoldering Flames x1
 • Thundercraven Rifthound Whelp x6

Nửa Dưới

 • Rockfond Rifthound Whelp x6
 • Mirror Maiden x1
 • Fatui Electro Cicin Mage x2

CHÚ Ý:

 • Hiệu ứng Slowing Water tăng cooldown chiêu
 • Hiệu ứng Smoldering Flames đốt mục tiêu liên tục

Genshin Impact: Chi tiết buff và quái La Hoàn bản 2.6 - Pháp Sư Vực Sâu Hỏa và Thủy gấp đôi canxi 4

Floor 12 Chamber 1 - Lv. 95

Nửa Trên

 • Treasure Hoarders: Pyro, Hydro, Electro, Cryo Potioneer x?
 • Nobushi: Kikouban x?
 • Nobushi: Jintouban x?
 • Nobushi: Hitsukeban x?
 • Kairagi: Fiery Might x?
 • Kairagi: Dancing Thunder x?

Nửa Dưới

 • Ruin Guard x2

NOTE: Floor 12, Chamber 1 - First has 16 enemies in total

Genshin Impact: Chi tiết buff và quái La Hoàn bản 2.6 - Pháp Sư Vực Sâu Hỏa và Thủy gấp đôi canxi 5

Floor 12 Chamber 2 - Lv. 98

Nửa Trên

 • Cryo Whopperflower x3
 • Pyro Whopperflower x3

Nửa Dưới

 • Abyss Lector: Fathomless Flames x1
 • Abyss Lector: Violet Lightning x1
 • Abyss Herald: Wicked Torrents x1

Floor 12 Chamber 3 - Lv. 100

Nửa Trên

 • Abyss Lector: Fathomless Flames x2

Nửa Dưới

 • Abyss Herald: Wicked Torrents x2

Genshin Impact: Chi tiết buff và quái La Hoàn bản 2.6 - Pháp Sư Vực Sâu Hỏa và Thủy gấp đôi canxi 6

Floor 12 Chamber 3 - Lv. 100

Nửa Trên

 • Abyss Lector: Fathomless Flames x2

Nửa Dưới

 • Abyss Herald: Wicked Torrents x2

Genshin Impact: Chi tiết buff và quái La Hoàn bản 2.6 - Pháp Sư Vực Sâu Hỏa và Thủy gấp đôi canxi 7

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang