Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết

Là một trong các loại buff tăng phòng thủ khá quan trọng trong game, hãy cùng tham khảo qua tất cả các loại thuốc buff và nguyên liệu dùng để chế tạo chúng ngay trong Genshin Impact nhé.

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết Desiccant Potion

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Hydro cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Butterfly Wings x1
 • Lotus Head x1

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết 2 Dustproof Potion

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Geo cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Butterfly Wings x1
 • Cor Lapis x1

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết 3 Flaming Essential Oil

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Pyro cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Frog x1
 • Flaming Flower Stamen x1

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết 4 Frosting Essential Oil

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Cryo cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Lizard Tail x1
 • Mist Flower Corolla x1

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết 5 Frostshield Potion

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Cryo cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Crystal Core x1
 • Mist Flower Corolla x1

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết 6 Gushing Essential Oil

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Anemo cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Lizard Tail x1
 • Dandelion Seed x1

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết 7 Heatshield Potion

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Pyro cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Butterfly Wings x1
 • Flaming Flower Stamen x1

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết 8 Insulation Potion

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Electro cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Butterfly Wings x1
 • Electro Crystal x1

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết 9 Shocking Essential Oil

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Electro cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Frog x1
 • Electro Crystal x1

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết 10 Streaming Essential Oil

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Hydro cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Frog x1
 • Lotus Head x1

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết 11 Unmoving Essential Oil

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Geo cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Butterfly Wings x1
 • Cor Lapis x1

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo thuốc Buff cho cả đội và nguyên liệu cần thiết 12 Windbarrier Potion

Hiệu ứng: Tăng 35% kháng Anemo cho cả đội trong 300s

Nguyên liệu:

 • Crystal Core x1
 • Dandelion Seed x1

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang