Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí

Hãy cùng bài viết tham khảo tất cả các bãi câu cá trên Genshin Impact và cách lấy Dao Xiên Cá miễn phí cho tân thủ ngay tại đây nhé.

Nếu bạn muốn gom sẵn nguyên liệu chuẩn bị câu cá, hãy tham khảo công thức làm ra chúng dưới đây:

  • Mồi Lên Men: 1 Quả Nhật Lạc + 1 Tiểu Mạch. Thích hợp với Cá Sóc.
  • Mồi Thịt Đỏ: 1 Hoa Lan Máu + 1 Thịt Gia Cầm. Thích hợp với Cá Thân Gai.
  • Mồi Giun Giả: 1 Dịch Slime + 1 Quả Mâm Xôi. Thích hợp với Cá Bướm.
  • Mồi Ruồi Giả: 1 Tú Cầu Anh Đào + 1 Đuôi Ngựa. Thích hợp với Cá Rồng, Cá Pháo.

Những nơi để câu cá để gom nguyên liệu đổi Lao Xuyên cá nhanh nhất

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 2

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 3

Cách lấy Dao Xiên Cá 4 Sao miễn phí trong Genshin Impact

Dao Xiên Cá là một vũ khí cán dài mới đặc biệt trong bản cập nhật 2.1 của Genshin Impact thông qua hệ thống câu cá mới ra mắt. Để đổi Dao Xiên Cá, bạn cần có các nguyên liệu sau đây

• 6 x Raimei Angelfish

• 20 x Golden Koi

• 20 x Rusty Koi

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 4

Để nâng cấp Dao Xiên Cá lên C5, bạn cần nguyên liệu "Ako's Sake Vessel" cùng chỗ đổi với Dao Xiên Cá với các nguyên liệu sau:

• 3 x Raimei Angelfish

• 10 x Pufferfish

• 10 x Bitter Pufferfish

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 5

Lưu ý:

  • Bạn chỉ lấy được 1 Dao Xiên Cá 1 lần duy nhất
  • Bạn cần mồi câu "False Worm Bait" để câu Raimei Angelfish" và "Fake Fly" để câu cá Koi
  • Mồi câu có thể sở hữu bằng cách mua bản vẽ từ Nuntuck ở Mondstadt và tự chế tạo ra (giá bản vẽ là 6 con Medela)

Vị trí câu cá Raimei Angelfish

Đến vị trí theo hình, clear quái và bắt đầu câu. Cá này chỉ xuất hiện từ 9h tối trở đi nên hãy thay đổi thời gian để câu.

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 6

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 7

Vị trí câu Golden Koi và Rusty Koi

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 8

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 9

Vị trí câu Pufferfish, Bitter Puffefish và các loại cá khác

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 10

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 11

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 12

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 13

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 14

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 15

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 16

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 17

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 18

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang