Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3

Thất Thánh Triệu Hồi đã chính thức xuất hiện trước sư mong chờ của không biết bao nhiêu game thủ Genshin Impact tại phiên bản 3.3 này

Thất Thánh Triệu Hồi đã chính thức xuất hiện tại phiên bản 3.3 với vai trò là một chế độ chơi thẻ bài hoàn toàn mới dành cho những người chơi Genshin Impact. Cũng bơi vì là một chế độ chơi hoàn toàn mới nên chắc chắn sẽ có rất nhiều game thủ còn cảm thấy bỡ ngỡ với Thất Thánh Tiệu hồi, không biết nó sẽ hoạt động như thế nào.

Xem thêm: Genshin Impact: Hướng dẫn Faruzan hỗ trợ Phong với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất

Xem thêm: Genshin Impact 3.2 - Cách lượm Nấm Thánh Rukkhashava và Sen Nilotpala cho Scaramouche

Nếu bạn muốn biết Thất Thánh Triệu Hồi hoạt động như thế nào thì hãy tham khảo bài viết này nhé.

Hướng dẫn cơ bản

Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3

Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3

Hướng dẫn nâng cao

Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3
Genshin Impact: Hướng dẫn trải nghiệm Thất Thánh Triệu Hồi mới ra mắt tại phiên bản 3.3

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang