Genshin Impact: Hướng dẫn cách chơi Wanderer với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất

Là một nhân vật có cơ chế chiến đấu và bay lượn khá thú vị, hãy cùng bài viết tham khảo qua bộ kĩ năng, Cung mệnh và cách build trang bị lẫn Di Vật mạnh nhất cho Wanderer - Kẻ Lang Thang sát thương hệ Phong trong Genshin Impact nhé.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách chơi Wanderer với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất

Chi tiết bộ kĩ năng Wanderer Genshin Impact

Tấn Công Thường - Cung Đàn Lay Chiến Kỳ

Tấn Công Thường

 • Dùng kiếm gió tấn công 3 lần, gây Sát Thương Nguyên Tố Phong.

Trọng Kích

 • Tiêu hao thể lực nhất định, sau khi tụ lực, tạo ra luồng gió áp suất cao ở phía trước, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong.

Tấn Công Khi Đáp

 • Ngưng tụ sức mạnh nguyên tố Phong, từ trên trời tấn công xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong khi chạm đất.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách chơi Wanderer với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 2

Kĩ năng Nguyên Tố: Hanega – Hùng Ca Gió Thoảng

Ngưng tụ sức mạnh, thoát ly sức ảnh hưởng của trọng lực, gây Sát Thương Nguyên Tố Phong cho xung quanh và bay lên, tiến vào trạng thái “Tựa Gió Bay Cao”.

Tựa Gió Bay Cao:

 • Kẻ Lang Thang trong trạng thái này sẽ không thể tấn công khi đáp. Khi tiến hành tấn công thường hoặc trọng kích sẽ chuyển hóa thành Ngự Không – Bất Sinh Đoạn và Ngự Không – Phong Nhẫn Giới, tăng sát thương và phạm vi ảnh hưởng, sát thương lần lượt được tính thành sát thương tấn công thường và sát thương trọng kích. Khi thi triển Ngự Không – Phong Nhẫn Giới sẽ không tiêu hao thể lực.
 • Kẻ Lang Thang trong trạng thái này sẽ liên tục lơ lửng trên không trung và hành động sẽ mang những đặc tính sau:
  • Liên tục tiêu hao “Ngự Không Lực” để duy trì trạng thái bay cao;
  • Khi xung kích, sẽ tiêu hao thêm Ngự Không Lực để tăng tốc trên không; Khi nhấn giữ xung kích, sẽ liên tục tiêu hao Ngự Không Lực để liên tục di chuyển nhanh. Hiệu quả này sẽ thay thế xung kích;
  • Khi nhảy sẽ tiêu hao thêm Ngự Không Lực để bay cao hơn; Khi nhấn giữ nhảy sẽ liên tục tiêu hao Ngự Không Lực để liên tục bay cao hơn.
 • Ngự Không Lực khi tiêu hao hết sẽ kết thúc trạng thái này.
 • Khi kích hoạt lần nữa Tựa Gió Bay Cao trong thời gian duy trì sẽ kết thúc trạng thái này.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách chơi Wanderer với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 3

Kĩ năng Nộ: Kyougen – Thức Lạc Ngũ Phiên

Nén khí và tạo ra hố đen nghiền nát tất cả phiền não, gây nhiều lần Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong. Sau khi thi triển ở trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao của Kỹ Năng Nguyên Tố “Hanega – Hùng Ca Gió Thoảng”, sẽ kết thúc trạng thái Tựa Gió Bay Cao.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách chơi Wanderer với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 4

Nội tại của Wanderer:

Nội tại có sẵn:

 • Khi đột phá cung và pháp khí, lượng Mora tiêu hao giảm 50%.

Nội tại 1:

 • Khi thi triển Hanega – Hùng Ca Gió Thoảng, nếu tiếp xúc với Nguyên Tố Thủy/Nguyên Tố Hỏa/Nguyên Tố Băng/Nguyên Tố Lôi, sẽ căn cứ vào loại nguyên tố tiếp xúc để cường hóa hiệu quả Tựa Gió Bay Cao:
  • Nguyên Tố Thủy: Giới hạn Ngự Không Lực tăng 20 điểm;
  • Nguyên Tố Hỏa: Tấn công tăng 30%;
  • Nguyên Tố Băng: Tỉ lệ bạo kích tăng 20%;
  • Nguyên Tố Lôi: Tấn công thường và trọng kích khi trúng kẻ địch sẽ hồi phục 0.8 Năng Lượng Nguyên Tố, mỗi 0.2s tối đa hồi phục một lần bằng cách này.
 • Cùng lúc tối đa nhận được 2 loại cường hóa nguyên tố.

Nội tại 2:

 • Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, khi Ngự Không – Bất Sinh Đoạn hoặc Ngự Không – Phong Nhẫn Giới của Kẻ Lang Thang trúng địch, có 16% nhận được hiệu ứng “Hạ Màn”: Khi Kẻ Lang Thang tăng tốc trên không trong lần Tựa Gió Bay Cao này, sẽ xóa bỏ hiệu ứng Hạ Màn, khiến lần tăng tốc trên không này không tiêu hao Ngự Không Lực, đồng thời bắn ra 4 mũi tên gió, lần lượt gây Sát Thương Nguyên Tố Phong bằng 35% tấn công.
 • Khi Ngự Không – Bất Sinh Đoạn và Ngự Không – Phong Nhẫn Giới chưa gây hiệu ứng Hạ Màn sẽ khiến tỉ lệ kích hoạt lần sau tăng 12%; Trong 0.1s tối đa quyết định xem hiệu quả Hạ Màn có kích hoạt không một lần.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách chơi Wanderer với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 5

Cung Mệnh của Wanderer

Cung mệnh 1

 • Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, tốc độ tấn công của Ngự Không – Bất Sinh Đoạn và Ngự Không – Phong Nhẫn Giới của Kẻ Lang Thang tăng 10%.
 • Lúc này, mũi tên gió bắn ra từ thiên phú “Gió Lốc Hão Huyền” gây thêm sát thương bằng 25% tấn công. Hiệu quả này cần mở khóa thiên phú “Gió Lốc Hão Huyền”.

Cung mệnh 2

 • Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, Kyougen – Thức Lạc Ngũ Phiên sẽ so sánh Ngự Không Lực tối đa và hiện tại, mỗi 1 điểm chênh lệch sẽ khiến sát thương gây ra của Kyougen – Thức Lạc Ngũ Phiên lần này tăng 4%.
 • Thông qua cách này, tối đa khiến sát thương của Kyougen – Thức Lạc Ngũ Phiên tăng 200%.

Cung mệnh 3

 • Cấp kỹ năng Kyougen – Thức Lạc Ngũ Phiên +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Cung mệnh 4

 • Khi thi triển Hanega – Hùng Ca Gió Thoảng, nếu kích hoạt hiệu quả cường hóa theo loại hình nguyên tố của thiên phú “Lượm Ngọc Được Hoa”, sẽ ngẫu nhiên nhận thêm một hiệu quả cường hóa chưa kích hoạt của lần đó. Cùng lúc chỉ nhận được tối đa 3 loại hiệu quả cường hóa của nguyên tố tương ứng.
 • Cần mở khóa thiên phú “Lượm Ngọc Được Hoa”.

Cung mệnh 5

 • Cấp kỹ năng Hanega – Hùng Ca Gió Thoảng +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Cung mệnh 6

 • Trong trạng thái Tựa Gió Bay Cao, khi Kẻ Lang Thang chủ động thi triển Ngự Không – Bất Sinh Đoạn đánh trúng kẻ địch, sẽ sản sinh hiệu quả sau:
  ·Tiến hành thêm một lần Ngự Không – Bất Sinh Đoạn ở vị trí trúng đòn, gây lượng sát thương bằng 40% sát thương gốc và được tính là sát thương tấn công thường;
  ·Khi Ngự Không Lực của Kẻ Lang Thang thấp hơn 40 điểm sẽ hồi cho Kẻ Lang Thang 4 điểm Ngự Không Lực. Mỗi 0.2s tối đa hồi phục 1 lần Ngự Không Lực bằng cách này. Trong một lần Tựa Gió Bay Cao tối đa kích hoạt 5 lần.

Nguyên liệu nâng cấp Wanderer

Genshin Impact: Hướng dẫn cách chơi Wanderer với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 6

Genshin Impact: Hướng dẫn cách chơi Wanderer với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 7

Hướng dẫn build Wanderer Sát thương Lôi đứng sân

Vũ Khí

 • Hồi Ức Tulaytullah (Trấn Wanderer)
 • Chân ý Kagura/Điển Tích Tây Phong
 • Chương Nhạc Lang Thang/Nhật Nguyệt Hạp

Genshin Impact: Hướng dẫn cách chơi Wanderer với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 8

Thánh Di Vật

Chỉ số chính: Tấn Công% / Sát Thương Phong / Sát Thương Chí Mạng, Tỉ Lệ Chí Mạng

 • 4 Sử Ký Đình Đài Cát (Trấn)
 • 4 Dư Âm Tế Lễ (không khuyến cáo)
 • 2 Sát thương Phong + 2 Tấn công%

Đội hình cơ bản cho Wanderer

Là một nhân vật sát thương Phong đứng sân và cần một số nhân vật khác phụ trợ để khuếch tán nguyên tố, Wanderer sẽ phù hợp với đội hình 2 Phong và 2 nhân vật hỗ trợ bất kì tùy theo lối chơi của game thủ. Một số đội hình cơ bản của Wanderer sẽ bao gồm:

 • Wanderer + Xingqiu + Xiangling + Bennett (Team National mới)
 • Wanderer + Faruzan + Fischl + Kokomi (Team Taser mới)
 • Wanderer + Faruzan + Xiangling + Bennett (thuần sát thương hỏa, tăng sát thương cho Wanderer)

Do khá dễ kết hợp với nhiều đội hình, chúng ta sẽ còn có thể thử nghiệm nhiều nhân vật gây sát thương không đứng sân khác có thể kết hợp chung với Wanderer. Hãy cùng chờ đợi và thử nghiệm thêm trong thời gian tới nhé.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang