Honkai Star Rail - Hướng dẫn Blade cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game

Là một trong những nhân vật gây sát thương hệ Phong cực mạnh cùng cơ chế giảm máu tăng sát thương đặc biệt, hãy cùng bài viết điểm qua cách chơi Blade và hướng dẫn Di Vật, Nón Ánh Sáng và đội hình cơ bản nhất cho tân thủ trong Honkai Star Rail nhé.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Blade cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game

Blade là một trong những thành viên của hội Stellaron Hunter bí ẩn. Với sức mạnh hệ Phong và theo đường Hủy Diệt, Blade là nhân vật điển hình cho lối chơi mạo hiểm trừ máu/nhận sát thương để tự tăng sát thương gây ra với thế mạnh cả về sát thương diện rộng lẫn đơn thể - dĩ nhiên với dàn nhân vật hỗ trợ phù hợp.

Bộ kĩ năng của Blade

Tấn công thường: Kiếm Vỡ Nát

Đánh Đơn | Energy Gen 20 | Break 30

 • Gây Sát Thương Phong cho 1 kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Blade.

Khuếch Tán | Energy Gen 30 | Break 60 + 30/adjacent

 • Tiêu hao HP bằng 10% Giới Hạn HP của Blade, gây cho 1 kẻ địch chỉ định Sát Thương Phong bằng 20% Tấn Công +50% Giới Hạn HP của Blade, đồng thời gây cho mục tiêu lân cận Sát Thương Phong bằng 8% Tấn Công +20% Giới Hạn HP của Blade.
 • Nếu HP hiện tại không đủ, khi thi triển Rừng Kiếm, HP hiện tại của Blade sẽ giảm còn 1 điểm.
 • Rừng Kiếm không thể hồi điểm Chiến Kỹ.

Chiến Kỹ: Địa Ngục Biến

Cường Hóa - Tiêu hao HP bằng 30% Giới Hạn HP của Blade, vào trạng thái Địa Ngục Biến.

 • Khi ở trạng thái Địa Ngục Biến không thể thi triển Chiến Kỹ, đồng thời khiến sát thương do bản thân gây ra tăng 12%, Tấn Công Thường "Kiếm Vỡ Nát" cường hóa thành "Rừng Kiếm", duy trì 3 hiệp.
 • Nếu HP hiện tại không đủ, khi thi triển Chiến Kỹ, HP hiện tại của Blade sẽ giảm còn 1 điểm.
 • Chiến Kỹ này không thể hồi năng lượng. Sau khi thi triển Chiến Kỹ này, hiệp này sẽ không kết thúc.

Tuyệt kỹ: Mũi Tên Xuyên Mây

Đánh Đơn | Tiêu hao Năng Lượng 130

 • Khuếch Tán | Tiêu hao Năng Lượng 130 / Gen 5 | Break 60/hit
 • Chuyển hóa HP hiện tại của Blade thành 50% Giới Hạn HP, đồng thời gây cho 1 kẻ địch Sát Thương Phong bằng tổng của 24% Tấn Công +60% Giới Hạn HP +60% HP đã mất tích lũy trong trận này của Blade, đồng thời gây cho mục tiêu lân cận Sát Thương Phong bằng tổng của 9.6% Tấn Công +24% Giới Hạn HP +24% HP đã mất tích lũy trong trận này của Blade.
 • HP đã mất tích lũy trong trận này tối đa không vượt quá 90% Giới Hạn HP của Blade, sau khi thi triển Tuyệt Kỹ sẽ xóa và tích lũy lại.

Thiên Phú: Quà Tặng của Shunhu

Đánh Lan | Energy Gen 10 | Break 30/hit

 • Khi Blade chịu sát thương hoặc tiêu hao HP sẽ nhận 1 tầng nạp năng lượng, tối đa cộng dồn 5 tầng. Hiệu ứng này mỗi lần chịu tấn công tối đa cộng dồn 1 tầng.
 • Khi nạp năng lượng cộng dồn đến mức tối đa, lập tức thi triển lên toàn thể phe địch 1 Đòn Đánh Theo Sau, gây Sát Thương Phong bằng 22% Tấn Công +55% Giới Hạn HP của Blade và hồi HP bằng 25% Giới Hạn HP của Blade, sau khi thi triển Đòn Đánh Theo Sau sẽ tiêu hao tất cả nạp năng lượng.

Bí Kỹ: Cơn Gió Nghiệp Chướng

Break 60

 • Tấn công kẻ địch ngay lập tức, sau khi vào chiến đấu, tiêu hao HP bằng 20% Giới Hạn HP của Blade, đồng thời gây Sát Thương Phong cho toàn bộ kẻ địch bằng 40% Giới Hạn HP của Blade.
  Nếu HP hiện tại không đủ, khi thi triển Bí Kỹ, HP hiện tại của Blade sẽ giảm còn 1 điểm.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Blade cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 2

Ưu tiên kỹ năng

Chiến Kỹ > Tấn Công Thường > Tuyệt kỹ > Thiên Phú

Vết Tích của Blade

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Blade cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 3

Tinh Hồn của Blade

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Blade cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 4

Nón Ánh Sáng mạnh nhất cho Blade

Bến Bờ Xa Diệu Vợi (5 Sao)

 • Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 18%, Giới Hạn HP tăng 18%. Sau khi người trang bị chịu tấn công hoặc tiêu hao HP của bản thân, sát thương gây ra sẽ tăng 24%, hiệu ứng này sẽ giải trừ sau khi người trang bị thực hiện tấn công.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Blade cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 5

Sự Sụp Đổ của Aeon (5 Sao)

 • Khi người trang bị tấn công, sẽ tăng 8% Tấn Công của người trang bị trong trận hiện tại, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 4 tầng. Sau khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của kẻ địch, sát thương gây ra tăng 12%, duy trì 2 hiệp.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Blade cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 6

Không Nơi Ẩn Náu (4 Sao)

 • Tăng 24% Tấn Công của người trang bị. Khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch sẽ hồi một lượng HP bằng 12% Tấn Công của bản thân.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Blade cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 7

Cố Gắng Hết Sức (4 sao)

 • Tăng 20% sát thương của người trang bị gây ra, đồng thời tăng thêm 20% sát thương gây ra cho kẻ địch có phần trăm HP hiện tại cao hơn hoặc bằng phần trăm HP hiện tại của người trang bị.

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Blade cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 8

Di Vật mạnh nhất cho Blade

4 Môn Đồ Trường Thọ + 2 Bộ Khung Bị Gãy

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Blade cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 9

Honkai Star Rail - Hướng dẫn Blade cùng Di vật và Nón Ánh Sáng mạnh nhất trong game 10

Chỉ số ưu tiên

 • Thân - Sát Thương Chí Mạng
 • Chân - HP%/Tốc độ
 • Quả Cầu Vi Diện - Sát Thương phong/HP%
 • Dây Liên Kết - HP%
 • Chỉ số phụ -  Chí Mạng > HP% > STCM > Tốc độ

 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang