LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11

Vừa có khả năng cấu rỉa từ xa và dồn sát thương hỗ trợ nhanh, hãy cùng tham khảo bảng ngọc và cách lên đồ mạnh nhất cho Orianna Tiền Mủa 11 LMHT ngay nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11 3

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11 4

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Orianna

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11 7

Bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11 9

Thứ tự nâng kĩ năng Orianna

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Orianna Tiền Mùa 11 10

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang