LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021

Đang áp đảo đường giữa với khả năng dồn sát thương nhanh bất ngờ khó đỡ, hãy cùng xem qua hướng dẫn bảng ngọc và cách lên đồ mạnh nhất cho Leblanc Mùa 11 LMHT để quen thuộc với meta mới trong game nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021 3

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Leblanc:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021 7

Bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021 9

Thứ tự nâng kĩ năng Leblanc

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Leblanc Tiền Mùa Giải 2021 10

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang