LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11

Hãy cùng tham khảo qua bảng ngọc và cách lên đồ mới nhất cho Camille Mùa 11 để có thể lợi dụng khả năng áp sát và cơ động cao của cô với trang bị sát thủ bá đạo nhất nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11 3

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11 4

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11 5

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Camille:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11 7

Bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11 10

Thứ tự nâng kĩ năng Camille

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Camille Tiền Mùa 11 11

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang