LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11

Linh hoạt ở cả vị trí xạ thủ hướng Sát Lực và hỗ trợ Phép, hãy cùng tham khảo qua hướng dẫn bảng ngọc và cách lên đồ mới mạnh nhất cho Miss Fortune ở Mùa 11 và Tiền Mùa Giải 2021 LMHT ngay tại đây nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Miss Fortune STVL/Sát Lực Tiền Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 3

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Miss Fortune STVL/Sát Lực:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 4

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 5

Trang bị mạnh nhất cho Miss Fortune Sát thương phép Tiền Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 6

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 7

Trang bị bổ sung Late game

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 8

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Miss Fortune Phép:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 9

Bảng ngọc mạnh nhất cho Miss Fortune Tiền Mùa 11

STVL:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 10

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 11

Phép:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 12

Thứ tự nâng kĩ năng Miss Fortune (STVL)

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 13

Thứ tự nâng kĩ năng Miss Fortune (Phép)

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Miss Fortune Xạ Thủ/Phép Tiền Mùa 11 14

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang