LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021

Với 2 lối chơi Tank và sát thủ sát thương phép đều cực mạnh, hãy cùng tham khảo qua hướng dẫn cách lên đồ và bảng ngọc mạnh nhất cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 để cùng áp đảo đường trên trong Mùa 11 LMHT nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Malphite Sát thương phép Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 3

Trang bị bổ sung Late game

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Malphite Phép:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 5

Trang bị mạnh nhất cho Malphite Tank Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 6

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 7

Trang bị bổ sung Late game

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 8

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Malphite Tank:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 10

Bảng ngọc mạnh nhất cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 12

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 13

Thứ tự nâng kĩ năng Malphite (Phép, chống rỉa máu xa)

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 14

Thứ tự nâng kĩ năng Malphite (Tank, chống cận chiến)

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Phép/Tank cho Malphite Tiền Mùa Giải 2021 15

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang