LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021

Với bộ trang bị hoàn toàn mới trong Mùa 11, hãy cùng tham khảo qua cách lên đồ và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021 LMHT để làm chủ đường giữa ngay lập tức nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021 3

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Syndra:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021 6

Bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021 9

Thứ tự nâng kĩ năng Syndra

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Syndra Tiền Mùa Giải 2021 10

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang