LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021

Đa dạng lối chơi hơn nhờ vào hệ thống trang bị mới, hãy cùng tham khảo qua bảng ngọc và cách lên đồ mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 và chuẩn bị cho Mùa 11 theo đúng meta của LMHT nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị quan trọng nhất theo lối chơi thông thường:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 3

Trang bị khi đội địch nhiều sát thủ:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị khi đội địch nhiều tướng máu giấy:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 5

Giày khuyến cáo:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 6

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 7

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Jhin:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 10

Bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 12

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 13

Thứ tự nâng kĩ năng Jhin

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Jhin Tiền Mùa Giải 2021 14

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang