LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021

Cùng nhóm trang bị sát thủ dồn sát thương đáng sợ mới ra mắt, hãy cùng tham khảo qua bảng ngọc và cách lên đồ mạnh nhất cho Rengar trong Tiền Mùa Giải 2021 để cùng làm chủ meta Rừng hiện tại của LMHT nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021 3

Giày khuyến cáo:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị bổ sung trong late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021 5

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Rengar:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021 8

Bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021 10

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021 11

Thứ tự nâng kĩ năng Rengar

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rengar Tiền Mùa Giải 2021 12

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang