LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021

Hãy cùng bài viết tìm hiểu bảng ngọc và cách lên đồ mới mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021 LMHT để tìm hướng xây dựng mới theo đúng meta hiện tại của game nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021 3

Trang bị bổ trợ late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị đầy đủ tiêu chuẩn:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021 8

Bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021 10

Thứ tự nâng kĩ năng Kai'sa

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Kai'sa Tiền Mùa Giải 2021 11

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang